Heislagen tellen

Om de heiweerstand te bepalen, maakt men gebruik van een in feite eenvoudig hulpmiddel: men telt het aantal heislagen dat nodig is om de paalvoet over een zekere afstand te laten zakken. Het gaat daarbij om een afstand van 0,25 m, in de heipraktijk één tocht genoemd. Kalendering vindt doorgaans plaats over acht tochten, dus over twee meter. Die afstand wordt het kalendertraject genoemd. Door het aantal heislagen te tellen en te noteren ontstaat een zogenaamd slagdiagram.

De kalender

De kalender

Heislagen tellen

Om de heiweerstand te bepalen, maakt men gebruik van een in feite eenvoudig hulpmiddel: men telt het aantal heislagen dat nodig is om de paalvoet over een zekere afstand te laten zakken. Het gaat daarbij om een afstand van 0,25 m, in de heipraktijk één tocht genoemd. Kalendering vindt doorgaans plaats over acht tochten, dus over twee meter. Die afstand wordt het kalendertraject genoemd. Door het aantal heislagen te tellen en te noteren ontstaat een zogenaamd slagdiagram.

Draagkrachtige laag

Het zijn meestal de laatste twee meters die belangrijk zijn omdat de paal dan verondersteld wordt de draagkrachtige laag te bereiken. Maar ook langere kalendertrajecten komen voor, zeker als men veronderstelt dat de diepte van de draagkrachtige laag sterk varieert en niet van elke paallocatie sondeerdiagrammen beschikbaar zijn.

Nuttig

Vergelijking tussen het slagdiagram en het sondeerdiagram is dus een uitermate nuttige zaak. Komen die twee redelijk overeen, dan vormt het slagdiagram een referentiekader voor de kalender van de naastgelegen paal enzovoort.
De registratie van kalenderwaarden kan bij toepassing van hydraulische en persluchtblokken verregaand worden geautomatiseerd. Door instrumentatie van heiblok of paal kunnen in de cabine van de heistelling de gegevens worden afgelezen, opgeslagen en uitgeprint.

Referentiekader

Interpretatie van kalendergegevens is geen eenvoudige zaak en een corresponderend sondeerdiagram vormt, zoals aangeduid, een referentiekader. Zo hoeft een lage kalenderwaarde (relatief weinig heislagen per tocht) niet te betekenen dat er sprake is van een lage paaldraagvermogen.
Lees meer over licht heien en zwaar heien


Als men met twee of meer stellingen werkt, moeten slagdiagrammen per stelling beoordeeld worden. Vergelijkingen tussen heistellingen kunnen leiden tot verkeerde oordeelsvorming.