Elke paal

Elke paal is voorzien van een merk:  een sticker of een label. Op deze label staan gegevens omtrent de afmetingen en bijzonderheden van de paal, alsmede de productiedata.
Uitvoering van heiwerken

De Paallabel (2)

Elke paal

Elke paal is voorzien van een merk:  een sticker of een label. Op deze label staan gegevens omtrent de afmetingen en bijzonderheden van de paal, alsmede de productiedata.

Gegevens

Zo dient volgens het KOMO-keurmerk de paal minimaal te zijn voorzien van de volgende gegevens:
- fabrieksnaam en/of gedeponeerde handelsmerk;
- datum van vervaardiging;
- serienummer en productnummer, overeenkomend met de desbetreffende tekening;
- lengte;
- schacht- en puntafmetingen in mm;
- KOMO© beeldmerk en certificaatnummer.

Afwijkingen

Indien in één van de geleverde palen van een bouwproject heipalen voorkomen die van buiten gelijk zijn, maar inwendig van elkaar verschillen, in bijvoorbeeld wapening, voorspanniveau, betonkwaliteit of ingestorte voorzieningen, dan dient dit op het product vermeld te staan.

Lees meer: Opslag en handeling van heipalen
Lees meer: Productie van heipalen
Lees meer: KOMO Beeldmerk

Paallabel standaard paal

Paallabel standaard paal
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld