Het heiblok

Hydraulische blokken

In de praktijk van alledag worden hydraulisch gestuurde valgewichten aan - geduid met de term hydroblokken. De naam is afkomstig van oorspronkelijk door de HBM ontwikkelde blokken die echter niet meer worden geproduceerd. De werking ervan is eenvoudig. Een gedeeltelijk met lood gevuld zuigervormig valgewicht is verbonden met een zuigerstang die volmaakt passend in een cilinder op en neer kan worden bewogen. De oliedruk in de cilinder zorgt ervoor dat het valgewicht kan worden geheven en bij sommige blokken kan ook de neerwaartse beweging door de oliedruk in de cilinder worden bekrachtigd. Men spreekt dan over dubbelwerkende blokken. De ontwikkeling ten aanzien van hydraulische blokken zet zich voort en leiden er bijvoorbeeld toe dat al valgewichten van 12.000 kg zijn geïntroduceerd. Voor het heien van betonpalen hebben een leveranciers zelfs een speciale hydraulische hamer ontwikkeld.


Goed regelbaar

Kenmerkend voor de hydraulische heiblokken is dat deze goed regelbaar zijn. Elke klap heeft dezelfde, ingestelde valhoogte. Tevens kan de output van de stuurautomaat, zoals valhoogte, impactsnelheid en energieafgifte, gebruikt worden als deel van de registratie van alle heigegevens.