Uitvoering van heiwerken

Het heien

Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen, kan het heien starten.
De eerste heiklappen dienen voorzichtig te gescheiden. Door het gebrek aan puntweerstand leidt de heiklap tot trekspanning in de paal. Te grote trekspanningen zouden kunnen leiden tot paalbreuk. Het risico hierop kan eenvoudig worden vermeden, door in het begin voorzichtig te starten.
Lees meer: Fysische aspecten in de heipaal
Lees meer: Trekspanningen (4)

Snel zakken

Bij de eerste heiklappen zal de paal al snel zakken. Pas wanneer de paal de draagkrachtige lagen bereikt zal de zakking per klap sterk afnemen. Ten gevolge van de grondweerstand zal de valhoogte van een dieselblok vanzelf toenemen. Bij een hydraulisch blok kan de valhoogte eventueel iets hoger worden ingesteld.
Lees meer: Het dieselblok
Lees meer: Hydraulische blokken

Positionering heipaal

De heier dient tijdens het heiproces aandacht te geven aan de volgende zaken:
De paal moet op de juiste plaat worden gepositioneerd. Wanneer het heien eenmaal is begonnen, kan de locatie niet meer worden veranderd.
Lees meer: Positioneren van de te installeren heipaal

Bepalen positie paal

positie heipaal

Excentriciteit

Excentriciteit. Wanneer het heiblok scheef op de paal staat, wordt op een van de zijden van de heipaal zwaarder geheid dan op een ander. Gevolg is dat aan deze zijde de drukspanningen veel hoger zijn dan aan de ander zijde. Dat verhoogt de kans op schade, voornamelijk aan de kop van de paal.
Lees meer: Excentrisch heien (4)

Mutsvulling

De mutsvulling bestaat uit twee of drie lagen baddinghout. Door het heien wordt het hout samen geslagen. Dan verliest de mutsvulling de elasticiteit. De drukspanningen in de paal worden hierdoor steeds hoger. Ook dit kan leiden tot paalschade aan de paalkop, of paalbreuk. Vuistregel is dat een mutsvulling na 600 klappen moet worden vervangen.
Lees meer: Heimutsen

Heimuts

heimuts 2

Heiblok lichten

Nadat de paal staat, dat wil zeggen dat de paal voldoende ver in de grond zit dat deze zonder hulp van de heistelling blijft staan, moet het heiblok worden gelicht. Dit om te voorkomen dat de heipaal onder spanning de grond in wordt geheid. Wanneer dit niet wordt gedaan, vergroot het de kans op schade aan de paal.
Wanneer de paal verder zakt, kan aan de hand van de kalender de grondweerstand worden gevolgd. De kalender wordt vergeleken met die van de andere palen op het bouwwerk.

Wanneer de grondweerstand beperkt is, in verhouding met de afmetingen van de heipaal en het gekozen heiblok, dan spreekt men van licht heiwerk.
Zwaar heiwerk is wanneer de kalender aanzienlijke hogere waarden laat zien.
Lees meer: De kalender
Lees meer: Licht heien
Lees meer:  Zwaar heien

Juiste hoogte

Wanneer de paal het vereiste inheidiepte heeft bereikt, of wanneer de paalkop zich op de juiste hoogte bevindt, kan het heien worden gestopt.
Lees meer:  Koppensnellen, op hoogte heien en opstorten
Lees meer: Op hoogte heien
controle op bouwplaats
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld