Het heien

Fysische aspecten van het heien

Wanneer het heiblok de kop van de paal raakt, gebeurt er een ingewikkeld mechanisch proces. Wanneer dit proces beter wordt begrepen, gaat het helpen de praktische aspecten van het heien ook beter te begrijpen. De theorie helpt hier de praktijk.

Mechanische proces

Het mechanische proces kan opgesplitst worden in:

Begrip van hoe een heiblok werkt, kan helpen bij het maken van een juiste keuze van het toe te passen heiblok. Vuistregels die in de praktijk redelijk voldoen, komen neer op het volgende. De massa van het vallende deel van het blok moet 0,5 tot 1,0 x de paalmassa zijn. Bij dieselblokken liggen de getallen op 0,5 tot 0,75, terwijl bij hydraulische blokken de voorkeur uitgaat naar 0,75 tot 1,0. Deze verhoudingsgetallen zijn maatstaf voor het risico van het optreden van trekscheuren in een gegeven paal en niet, zoals ten onrechte vaak wordt verondersteld, voor de lengte van de paal. Bij lagere waarden, 0,5 tot 0,75 - afhankelijk van het bloktype -, is het risico van trekscheuren reĆ«el en bij een groter verhoudingsgetal dan 1,0 neemt het risico verder sterk af.

Spanning/tijddiagram voor een betonnen paal met een doorsnede van 290 x 290 mm, geheid met een D25 dieselblok en met toepassing van een hardhouten en nylon slagprop (bovenvulling).