Het heien (2)

Fysische aspecten van het heien

Wanneer het heiblok de kop van de paal raakt, gebeurt er een ingewikkeld mechanisch proces. Wanneer dit proces beter wordt begrepen, gaat het helpen de praktische aspecten van het heien ook beter te begrijpen. De theorie helpt hier de praktijk.

Mechanische proces

Het mechanische proces kan opgesplitst worden in:
- het effect van de heiklap
- de fysische aspecten in de heipaal
- invloed van de omgeving op het heien
Begrip van hoe een heiblok werkt, kan helpen bij het maken van een juiste keuze van het toe te passen heiblok.
Lees meer: Het effect van de heiklap
Lees meer: Fysische aspecten in de heipaal
Lees meer: Vuistregels voor blokkeuze

Spanning/tijddiagram

Spanning/tijddiagram voor een betonnen paal met een doorsnede van 290 x 290 mm, geheid met een D25 dieselblok en met toepassing van een hardhouten en nylon slagprop (bovenvulling). 

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld