Het heien

Heibaarheid

Aan de grond dankt de paal haar draagvermogen, maar voor dat draagvermogen kan worden bereikt, moet de paal nog wel worden geïnstalleerd. De kwaliteit van de geprefabriceerde betonnen heipaal is optimaal, zodat de paal schadevrij de grond in kan worden geheid. Bij het ontwerp van de paalfundering moet rekening worden gehouden met de heibaarheid. ​​​​​​​Heisimulaties kunnen helpen om vooraf de heibaarheid van de heipalen na te gaan.

Is de bodemweerstand te hoog, dan kan het voorkomen dat de heipaal niet op niveau kan worden geheid. Zwaar heiwerk is het gevolg, en ongewenst. De heitijd wordt te lang waardoor het heien niet efficiënt is, en de kans op kopschade door het groot aantal zware heiklappen neemt toe.

Het is de taak van de geotechnisch adviseur en de constructeur om deze situatie te voorkomen door de heibaarheid een deel van het ontwerpproces te laten zijn.


heipalenverzameling​​​​​​​