Het heien (2)

Heibaarheid

Aan de grond dankt de paal haar draagvermogen, maar voor dat draagvermogen kan worden bereikt, dient de paal nog wel te worden geïnstalleerd. De kwaliteit van de geprefabriceerde betonnen heipaal is optimaal, zodat de paal schadevrij de grond in kan worden geheid. Maar de paal moet dan nog wel worden geheid. Bij het ontwerp van de paalfundering, zal met de heibaarheid rekening moeten worden gehouden.

Is de bodemweerstand te hoog, dan kan het voorkomen dat de heipaal niet op niveau kan worden geheid. Zwaar heiwerk is het gevolg, en ongewenst. De heitijd wordt te lang waardoor het heien niet efficiënt is, en de kans op kopschade door het groot aantal zware heiklappen neemt toe.

Het is de taak van de geotechnisch adviseur en de constructeur om deze situatie te voorkomen door de heibaarheid een deel van het ontwerpproces te laten zijn.

Lees meer: Heisimulaties
Lees meer: Geotechnisch advies
Lees meer: Zwaar heien

heipalenverzameling
© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld