Maat voor weerstand

De kalender is een maat voor de weerstand die de paal ondervindt tijdens het heien. En dit zegt ook weer iets over het draagvermogen van de paal. Maar er zijn nogal wat factoren die het verband tussen kalender en het draagvermogen beïnvloeden, zodat er niet een direct verband is tussen de kalender en het draagvermogen.
Uitvoering van heiwerken

Het verband tussen heiweerstand en draagvermogen (2)

Maat voor weerstand

De kalender is een maat voor de weerstand die de paal ondervindt tijdens het heien. En dit zegt ook weer iets over het draagvermogen van de paal. Maar er zijn nogal wat factoren die het verband tussen kalender en het draagvermogen beïnvloeden, zodat er niet een direct verband is tussen de kalender en het draagvermogen.

Valhoogte

Zo is de instelling van het heiblok, de valhoogte, wel van invloed op de kalender, maar niet op het draagvermogen. Bijvoorbeeld een paal geheid met een licht of zwaar heiblok krijgt daardoor niet een groter of kleiner draagvermogen. Dat betekent dat ook de kalenderwaarde op zich zelf niets zegt over dat draagvermogen.

Draagvermogen

Daarnaast neemt het draagvermogen van de paal doorgaans in de loop van de tijd na het heien toe. Dit komt doordat de wateroverspanning dat tijdens het heien in de grond ontstaat, afvloeit. Andersom is ook mogelijk, maar komt sporadisch voor, dat het draagvermogen afneemt in de periode kort na het heien.

Sonderingen

Het bepalen van het draagvermogen van een paal dient dan ook niet aan de hand van de kalender te worden vastgesteld, maar aan de hand van de sonderingen.

Lees meer: De kalender
Lees meer: Bepalen draagvermogen
Lees meer: Het verband tussen heiweerstand, kalender en draagvermogen
Lees meer: Naheien
Lees meer: Waterspanning tijdens het heien

Vergelijking tussen kalender en sondering

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld