Uitvoering van heiwerken

Keuze heiblok

De keuze van het heimiddel is uiterst belangrijk. Immers wanneer het verkeerde heiblok is gekozen dan staat een bouwwerk stil, moet er een ander blok worden aangevoerd, en is er wellicht al schade ontstaan aan de geheide palen, of aan belendingen. Vuistregels die in de praktijk redelijk voldoen, komen neer op het volgende. De massa van het vallende deel van het blok moet 0,5 tot 1,0 x de paalmassa zijn. Bij dieselblokken liggen de getallen op 0,5 tot 0,75, terwijl bij hydraulische blokken de voorkeur uitgaat naar 0,75 tot 1,0. Deze verhoudingsgetallen zijn maatstaf voor het risico van het optreden van trekscheuren in een gegeven paal en niet, zoals ten onrechte vaak wordt verondersteld, voor de lengte van de paal.
Bij lagere waarden, 0,5 tot 0,75 - afhankelijk van het bloktype -, is het risico van trekscheuren reëel en bij een groter verhoudingsgetal dan 1,0 neemt het risico verder sterk af.

Keuze type blok

Vooral het dieselblok en het hydraulische blok worden op de geprefabriceerde betonnen heipalen toegepast. Hydraulische blokken zijn goed regelbaar en daardoor zeer geschikt voor bodemprofielen waarbij de valhoogte moet worden gevarieerd. Bijvoorbeeld bij het doorheiden van een zware tussenlaag. Dit blok houdt ook gelijk de instellingen bij, zoals valhoogte, impactsnelheid en impactenergie. Deze output kan gebruikt worden als onderdeel van de registratie en kwaliteitscontrole van de uitvoering, als aanvulling op de kalender.

Keuze zwaarte blok

Naast het type blok is ook de zwaarte van het heimiddel een keuze. Wanneer het heiblok te licht wordt gekozen, dan zijn er veel heiklappen nodig om de paal op diepte te krijgen. Dit is tijdrovend en daardoor niet efficiënt. Wanneer het totaal aantal klappen om de paal op diepte te krijgen de 1000 overstijgt bestaat tevens de kans op vermoeiingschade aan de paalkop. Schollen beton zullen dan van de paalkop afvallen. De paal kan niet verder op diepte worden geheid, maar is na het koppensnellen wel bruikbaar.

Lage kalender

Wanneer een te zwaar blok wordt gekozen, dan blijft de kalender erg laag. Dit is voor het draagvermogen niet van belang, ook al is gevoelsmatig een lage kalender niet gewenst. Een lage kalender zorgt er wel voor dat bijzonderheden onopgemerkt blijven, waarmee de kalender als controlemiddel op het heiproces komt te vervallen.

Lees meer over licht heien en zwaar heien


heiblok 2​​​​​​​

Hinder

Wanneer omgevingshinder verwacht wordt, is het zaak daarmee met de keuze van het heiblok rekening te houden. Zo zijn er heiers met heiblokken met een geluidsisolerende mantel. Ook wanneer trillingen tot hinder voor de omgeving kan leiden, is het van belang het juiste heiblok te kiezen.

Heisimulaties

Het simuleren van het volledige heiproces kan helpen de juiste keuze voor het heiblok te maken. Het heiblok, de paal en de grond worden gemodelleerd, en met behulp van de golfvoorplantingsalgoritme wordt het heien van de paal nagebootst. Resultaat hiervan is niet alleen de maximale druk- en trekspanningen in de paal, maar ook de verwachte kalender.
De totale heitijd kan op deze wijze worden voorspeld. Het toepassen van diversen heiblokken en het effect hiervan op de totale heitijd kan worden vergeleken.