Eenvoudige rekenregel

Een eenvoudige rekenregel leert het volgende: de totale kracht die de paal moet overwinnen, vermenigvuldigd met de zakking per slag, wordt gelijk gesteld aan de energie, af te geven door het heiblok. Verhoging van de energie door vergroting van de trefsnelheid van de plunjer heeft altijd hoge drukspanningen tot gevolg. Die hoge drukspanningen doen de kans op kopschade toenemen.
Lees meer: Drukspanningen

Keuze heiblok (2)

Energie-overdracht (3)

Eenvoudige rekenregel

Een eenvoudige rekenregel leert het volgende: de totale kracht die de paal moet overwinnen, vermenigvuldigd met de zakking per slag, wordt gelijk gesteld aan de energie, af te geven door het heiblok. Verhoging van de energie door vergroting van de trefsnelheid van de plunjer heeft altijd hoge drukspanningen tot gevolg. Die hoge drukspanningen doen de kans op kopschade toenemen.
Lees meer: Drukspanningen

Formule

De benodigde energie Eheiblok kan worden geschat door de kracht aan de paalpunt te vermenigvuldigen met de zakking per heiklap, volgens formule:


Eheiblok = A • σgrond • z

Eheiblok energieafgifte van het heiblok in Nm
A   = voetoppervlak paaldoorsnede in m2
σgrond  = dynamische grondweerstand uitgedrukt in spanning en
z  = blijvende paalzakking na elke slag

Trekspanningen

Een te lage energie-inhoud van het valblok door een te geringe massa geeft een geringere of wellicht helemaal geen zakking van de paal. Bovendien neemt bij een te licht valgewicht de kans op trekschade toe.
Lees meer: Trekspanningen (4)

Vakmanschap

Heien vraagt dus groot vakmanschap dat niet altijd in regels en formules valt te vatten. Vaak gaat het om 't vinden van evenwicht tussen parameters. De energie-inhoud van het blok moet een bepaalde waarde bereiken voor het overwinnen van de (dynamische) grondweerstand. Maar er zijn beperkende voorwaarden voor wat betreft de trefsnelheid als voor de massa van het valblok. Toch blijkt de keuze voor de massa als belangrijkste parameter de beste resultaten af te werpen als het gaat om de energie van het heiblok.

Houdt bij de blokkeuze rekening met het verschil in efficiency tussen een dieselblok en een hydraulisch blok.
Lees meer: Vergelijken energieafgifte diesel en andere blokken (4)

Heien = vakmanschap

Heien vraagt een groot vakmanschap.


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld