Eenvoudige rekenregel

Een eenvoudige rekenregel leert het volgende: de totale kracht die de paal moet overwinnen, vermenigvuldigd met de zakking per slag, wordt gelijk gesteld aan de energie, af te geven door het heiblok. Verhoging van de energie door vergroting van de trefsnelheid van de plunjer heeft altijd hoge drukspanningen tot gevolg. Die hoge drukspanningen doen de kans op kopschade toenemen.

Keuze heiblok

Energie-overdracht

Eenvoudige rekenregel

Een eenvoudige rekenregel leert het volgende: de totale kracht die de paal moet overwinnen, vermenigvuldigd met de zakking per slag, wordt gelijk gesteld aan de energie, af te geven door het heiblok. Verhoging van de energie door vergroting van de trefsnelheid van de plunjer heeft altijd hoge drukspanningen tot gevolg. Die hoge drukspanningen doen de kans op kopschade toenemen.

Formule

De benodigde energie Eheiblok kan worden geschat door de kracht aan de paalpunt te vermenigvuldigen met de zakking per heiklap, volgens formule:

Eheiblok = A • σgrond • z

Eheiblok energieafgifte van het heiblok in Nm
A   = voetoppervlak paaldoorsnede in m2
σgrond  = dynamische grondweerstand uitgedrukt in spanning en
z  = blijvende paalzakking na elke slag

Trekspanningen

De verhouding tussen de lengte van de drukgolf en de lengte van de paal kan een maatstaf zijn voor het beoordelen van de kans op ontoelaatbare trekgolven. De grootte van de trekspanning wordt beheerst door de grootte van de maximale drukspanning in de naar beneden lopende golf en door de dynamische grondweerstand die de paal ondervindt.


Een te lage energie-inhoud van het valblok door een te geringe massa geeft een geringere of wellicht helemaal geen zakking van de paal. Bovendien neemt bij een te licht valgewicht de kans op trekschade toe.

Vakmanschap

Heien vraagt dus groot vakmanschap dat niet altijd in regels en formules valt te vatten. Vaak gaat het om het vinden van evenwicht tussen parameters. De energie-inhoud van het blok moet een bepaalde waarde bereiken voor het overwinnen van de (dynamische) grondweerstand. Maar er zijn beperkende voorwaarden voor wat betreft de trefsnelheid als voor de massa van het valblok. Toch blijkt de keuze voor de massa als belangrijkste parameter de beste resultaten af te werpen als het gaat om de energie van het heiblok. Houd bij de blokkeuze rekening met het verschil in efficiency tussen een dieselblok en een hydraulisch blok.​​​​​​​