Keuze heiblok

Vergelijken energieafgifte diesel en andere blokken (4)

Theoretisch zou de energie van het heiblok volledig in de paal terecht moeten komen (wet van behoud van energie). Echter door energieverliezen is dat zeker niet zo.
In het bijzonder de heimuts reduceert niet alleen de piekspanningen, maar neemt ook veel energie op. Energie die dan niet in de paal komt en aangewend wordt om de paal te laten zakken. Daarbij komt door de karakteristiek van het dieselblok, dat de zuiger wordt vertraagd om druk in de verbrandingskamer op te bouwen, de efficiency nog lager is. Zo komt bij een dieselblok circa 30% van de theoretische energie maar in de paal terecht, bij een hydraulisch blok is dat circa 70%.

Heiblokkenfabrikant

Dat betekent wanneer een heiblok wordt gekozen op basis van de af te geven energie, bij een gelijke theoretisch energie uit de folder van de heiblokkenfabrikant een hydraulisch blok circa twee maal zoveel energie aan de paal afgeeft dan een dieselblok.

Dieselblok

Een schematische weergave van een dieselblok.