Bovenste deel weg

Om de kopwapening van de heipaal op te kunnen nemen in de funderingsconstructie, dient het beton over het bovenste deel van de paal te worden verwijderd. Dit wordt ‘koppensnellen’ genoemd. De vrijgekomen staven worden opgenomen in de wapening van de bovenliggende funderingsconstructie. Zo wordt een monoliete verbinding van de heipaal en de funderingsconstructie verkregen.
Uitvoering van heiwerken

Koppensnellen

Bovenste deel weg

Om de kopwapening van de heipaal op te kunnen nemen in de funderingsconstructie, dient het beton over het bovenste deel van de paal te worden verwijderd. Dit wordt ‘koppensnellen’ genoemd. De vrijgekomen staven worden opgenomen in de wapening van de bovenliggende funderingsconstructie. Zo wordt een monoliete verbinding van de heipaal en de funderingsconstructie verkregen.

Verantwoorde manier

Het snellen van de paalkoppen dient op een verantwoorde en zorgvuldige wijze te gebeuren. Het snellen met een hydraulische kraker verdient de voorkeur. Daarbij moet worden gelet op dat de hoofdwapening en kopwapening niet wezenlijk wordt beschadigd.


Koppen snellen 1gesnelde palen

Maatregelen tegen inscheuring

Indien de palen niet hydraulisch worden gesneld, moeten maatregelen getroffen worden ter voorkoming van inscheuring van de palen als gevolg van het snellen. Dit kan door bijvoorbeeld een knelband toe te passen of eerst de werkvloer te storten en laten verharden.​​​​​​​