Inheidiepte

Op het palenplan staat ook vermeld tot welk niveau de paalpunt moet worden geheid. Bij deze inheidiepte is het verwachte paaldraagvermogen bereikt. Bij een gegeven lengte van de paal is dan ook bekend op welke hoogte de paalkop moet blijven staan.
Uitvoering van heiwerken

Koppensnellen, op hoogte heien en opstorten

Inheidiepte

Op het palenplan staat ook vermeld tot welk niveau de paalpunt moet worden geheid. Bij deze inheidiepte is het verwachte paaldraagvermogen bereikt. Bij een gegeven lengte van de paal is dan ook bekend op welke hoogte de paalkop moet blijven staan.

Maaiveld

Meestal wordt de paalkop tot op maaiveld of bodemniveau van de bouwput geheid. In sommige gevallen is echter gewenst dat de paalkop op een bepaald niveau wordt afgeheid. Dat betekent dat de paalkoppen van een bouwwerk allemaal op het zelfde niveau worden geheid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer op de paalkoppen een prefab fundering wordt aangebracht.

Lees meer: Prefab Fundering

Paalkoppen

ribbelpalen

Wapeningsstaven

In andere gevallen wordt de bovenkant van de paal verwijderd zodat de wapeningstaven beschikbaar komen om te worden opgenomen in de funderingsconstructie.
Lees meer: Koppensnellen
Lees meer: Op hoogte heien
Lees meer: Afhakken, koppensnellen en opstorten

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld