Uitvoering van heiwerken

Logistiek op de bouwplaats

De volgorde van het heien van palen wordt bepaald door de heiers. Zij werken van achter naar voren, zodat de al geheide palen de heistelling niet in de weg zitten. Bij grote projecten die in fasen zijn opgedeeld, wordt de heivolgorde in overleg met de uitvoerder opgesteld.

Meerdere heistellingen

Wanneer bouwtijd een belangrijke rol speelt, kunnen meerdere heistellingen tegelijkertijd worden ingezet. Een goede afstemming van de heivolgorde is dan extra van belang, om te zorgen dat alle paalplaatsen kunnen worden bereikt.

Opslag en handeling op de bouwplaats

De heipalen zijn door de fabrikant voorzien van ‘fabriekswapening’. Dat betekent dat er voldoende wapening en voorspanning in de heipalen zit om de normale krachten van transport, hijsen en opslag te weerstaan. Wanneer aan de verwerkingsvoorschriften van de leverancier wordt voldaan, is de fabriekswapening toereikend voor de opslag en handeling op de bouwplaats. 


heiwerk3