Uitvoering van heiwerken

Op hoogte heien

Met de komst van prefab funderingen is de noodzaak de paalkopwapening in de funderingsconstructie op te nemen komen te vervallen. Een zogenaamde koude verbinding, of een verbinding met aangestorte stekeinden, is toereikend. Het koppensnellen is overbodig geworden, en de heier heit de palen ‘op hoogte’. Dat wil zeggen dat de heier het heien van de paal stopt wanneer de paalkop op het aangegeven niveau is aangekomen. Een nauwkeurigheid van 25 mm (bij een kalender 10) tot minder dan 10 mm (bij een kalender van 25) is mogelijk.

Voordelen

De voordelen zijn duidelijk: naast de besparing van het koppensnellen en afvoer van de betonresten kan ook de paallengte korter zijn. Dit bespaart rechtstreeks op de kosten van de heipaal en past in een duurzaam ontwerp waarin verspilling moet worden vermeden.

De (financiële) voordelen van het toepassen van ongesnelde paalkoppen op een rij:

  • besparing ca. 0.50 m paal
  • besparing kosten koppensneller
  • besparing op het verzamelen en de afvoer van het puin (milieuwinst dus)
  • tijdwinst
  • verbetering van de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats