Opslag en handeling op de bouwplaats

Ontvangst palen op het werk

Bij ontvangst van de palen op het bouwwerk moet worden gecontroleerd of de geleverde palen voldoen aan het bestelde of afgeroepen. De productgegevens en paalcodering moeten overeenstemmen met de afroep of opdrachtbevestiging.
Wanneer dit afwijkt, of wanneer de paal bij aankomst al beschadigd is, moet dit per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur, bij de fabrikant worden gemeld.

Controlepunten:

  • ordernummer
  • schachtafmetingen in mm
  • lengte in mm of cm
  • toegepaste wapening
  • stortdatum
  • eventuele bijzonderheden

​

Deze en andere gegevens zijn op paallabels of de paal vermeld.

aankomst palen op bouwplaats
Paallabel standaard paal