Tasveld

Geprefabriceerde betonnen palen verharden op het tasveld van de fabrikant en voldoen, als ze zijn uitgehard en klaar zijn voor afvoer, aan de eisen die volgens de vigerende normen aan de palen worden gesteld. De fabrikant tast de palen met grote zorgvuldigheid op. Hij beschikt daartoe over een groot terrein met een verharde ondergrond, kraanbanen, toe- en afvoerwegen en dergelijke. De palen worden op het terrein van de fabrikant soort bij soort en in volgorde van ouderdom opgeslagen tot zij worden afgeroepen. In de verwerkingsvoorschriften wordt aangegeven waaraan moet worden voldaan om te zorgen dat de heipalen onbeschadigd blijven.

Opslag en handeling op de bouwplaats

Opslag en handeling op de bouwplaats

Tasveld

Geprefabriceerde betonnen palen verharden op het tasveld van de fabrikant en voldoen, als ze zijn uitgehard en klaar zijn voor afvoer, aan de eisen die volgens de vigerende normen aan de palen worden gesteld. De fabrikant tast de palen met grote zorgvuldigheid op. Hij beschikt daartoe over een groot terrein met een verharde ondergrond, kraanbanen, toe- en afvoerwegen en dergelijke. De palen worden op het terrein van de fabrikant soort bij soort en in volgorde van ouderdom opgeslagen tot zij worden afgeroepen. In de verwerkingsvoorschriften wordt aangegeven waaraan moet worden voldaan om te zorgen dat de heipalen onbeschadigd blijven.

Shovel

De aldus opgeslagen palen zijn op de juiste wijze voorzien van onderstoppings conform merktekens op de palen die de oplegpunten markeren en worden bij belading van vrachtauto of schip gehesen op in een andere kleur gemarkeerde hijspunten. Kan het intern transport op het tasveld van de fabrikant met behulp van portaalkranen of bovenloopkranen geschieden, op het werk moeten andere middelen voor intern transport worden ingezet. Voor korte palen kan het transport geschieden met behulp van een shovel waarvan de vorken kunnen worden ingesteld op de merktekens voor onderstopping. Zijn de palen langer, dan dienen andere hijsmiddelen te worden ingezet, zoals mobiele portaalkranen en hijskranen.

Goede wegen

De kwaliteit van de wegen op de bouwplaats moet zo hoog mogelijk zijn. Dat geldt ook voor de aanvoerwegen. Verzakkingen en andere oneffenheden leiden tot ongewenste spanningen in de paal bij het intern transport op de bouwplaats. Bij het oppikken van palen in de stroppen - op de merktekens of gebruik makend van ge├»ntegreerde hijsvoorzieningen - mag de paalvoet niet over de bodem slepen. Rechtstandig hijsen is een absolute voorwaarde. Vooral bij taluds in ontgravingen kan het over de grond slepen van palen noodlottig zijn als de slepende punt plotseling geen contact meer heeft met de ondergrond. Er treden dan ontoelaatbare spanningen in het paallichaam op.


palen laden 2
Hijsen palen