Uitzetten en maatvoering (2)

Positionering van de te installeren heipaal

De tijd is niet ver meer dat te installeren palen met behulp van satellieten in de ruimte worden gepositioneerd. Euvelen als meetfouten en omgevallen (omvergereden) piketpalen zullen dan definitief tot het verleden behoren. De cabine van de heistelling zal qua aanzicht en qua ergonomie sterk veranderen: elektronische meet-, regel- en rekenapparatuur zal het instrumentarium gaan beheersen.

Nu berust wat de positionering betreft de praktijk nog altijd op de piketpaal en, als aan de positie daarvan wordt getwijfeld, op waarnemingen via de theodoliet of laserapparatuur.