Parkeergarages

Inleiding

Met de grote diversiteit aan prefab betonproducten is in wezen elke soort parkeerfaciliteit als praktische oplossing te ontwerpen en te bouwen. Het gaat bij parkeren om volume, bouwsnelheid en geringe kosten. Bovendien komt er esthetiek bij kijken. Al die aspecten komen in een bouwwijze in prefab beton tot uitdrukking. Bij het ene project wordt vanwege de gewenste hoge bouwsnelheid en beperkte bouwruimte op de locatie gekozen voor een combinatie van holle wanden, holle balkbodems en breedplaatvloeren. Bij een ander project wordt in één samenhangende bouwstroom van louter prefab elementen gewerkt. 

Online Handboek Prefab Beton

Inleiding

Met de grote diversiteit aan prefab betonproducten is in wezen elke soort parkeerfaciliteit als praktische oplossing te ontwerpen en te bouwen. Het gaat bij parkeren om volume, bouwsnelheid en geringe kosten. Bovendien komt er esthetiek bij kijken. Al die aspecten komen in een bouwwijze in prefab beton tot uitdrukking. Bij het ene project wordt vanwege de gewenste hoge bouwsnelheid en beperkte bouwruimte op de locatie gekozen voor een combinatie van holle wanden, holle balkbodems en breedplaatvloeren. Bij een ander project wordt in één samenhangende bouwstroom van louter prefab elementen gewerkt. 

Vormgeving

De keuze voor een - deels - prefab bouwsysteem hangt behalve van kosten, snelheid, (binnenstedelijke) bouwplaats, bovengrond of ondergrond ook af van de vormgeving. Een parkeergarage is vrijwel nooit rechttoe rechtaan. Als hij ergens tussen gebouwen staat, zit de ontwerper vrijwel altijd met detailoplossingen als gevolg van hoeken, detaillering, niveauverschil, noem maar op. Dan is het puzzelen met complexe details.

Essentieel

Voor de ontwikkelaar is de juiste keuze essentieel. Deze kan voor pakweg € 60.000 in een ondergrondse parkeerplaats investeren, maar mogelijk zijn er ook goedkopere bovengrondse opties. Wellicht is het mogelijk om de combinatievoordelen ondergronds en bovengronds beter te benutten, bijvoorbeeld via het bouwsysteem en de bouwstroom. Er zijn ook mogelijkheden voor parkeergarages die in de eerste of tijdelijke parkeerbehoefte voorzien; bij de verdere stedelijke ontwikkeling kan altijd nog voor een definitieve ondergrondse oplossing worden gekozen, een ziekenhuis of andere instelling heeft wegens nieuwbouwactiviteiten soms behoefte aan tijdelijke maar toch hoogwaardige parkeerplaatsen.

Monteren

Qua bouwproces betekent prefab bouwen razendsnel monteren op de bouwplaats. Een snel bouwproces is het kenmerk. Maar ook het ontzorgen van de opdrachtgever en/of bouwer is een pre van prefab. Fabrikanten kunnen het proces uit handen nemen, van ontwerp, berekening tot en met montage.


Parkeergarages zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse stedenbouw. Parkeren is onderdeel van meervoudig ruimtegebruik geworden en behoort meermalen tot een gebouwencomplex met vele functies, zoals wonen, werken en recreëren. Het interessante is om de vrije ruimte tussen de kolommen nodig voor het efficiënt parkeren te laten stroken met de indeling van de bovenbouw, dan wel de onderbouw. Een boeiende opgave om het stramien van de parkeergarage af te stemmen op dat van de bovenbouw.

Medewerking

De inhoud van deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van de AB-FAB producenten, met informatie uit publicaties, alsmede met inbreng van ing. Siebe. de Boer en ir. Rob Huijben en Martijn van den Bouwhuijsen (voorbeeldprojecten).

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld