Parkeergarages

Detaillering

Waterafvoer

Parkeerdekken moeten altijd van een goede waterafvoer worden voorzien. Als er water blijft staan, is er namelijk eerder kans op bijvoorbeeld lekkende kitvoegen. Het lekwater is in de meeste gevallen door het contact met beton verzadigd met kalk en kan schade veroorzaken aan geparkeerde auto's. De detaillering rondom inwendige hellingbanen is in dit opzicht eveneens van belang. Het bovenste (niet overdekte) parkeerdek wordt meestal uitgevoerd met een waterdichte laag.
De onderliggende dekken worden uitgevoerd met vloeren die voorzien zijn van een geringe toog, zodanig dat geen plasvorming optreedt. Waterbelasting op die dekken blijkt structureel laag te zijn en voornamelijk te drogen door verdamping. Toch moet een goed waterafvoersysteem voorzien zijn voor incidentele situaties en voor reiniging van een parkeerdek.

Voegen

Afhankelijk van het stabiliteitssysteem van de constructie worden aan de voegen hoge of minder hoge constructieve eisen gesteld. Als de vloer als schijf werkt, moeten de voegen drukspanningen en schuifspanningen overbrengen. Voegen kunnen eventueel van een profilering worden voorzien om de capaciteit ervan te verhogen. Voegen tussen kanaalplaten worden gevuld met spramixbeton uitgevoerd in een nader vast te stellen betonsterkteklasse. Bij TT-platen zonder druklaag worden de voegen gevuld met een hoogwaardige mortel en afgewerkt met een afsluitende kitvoeg.


TT-platen