Afweging 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt deze afweging voor elk project afzonderlijk gemaakt. Parkeren loodrecht op de rijbaan geeft in de meeste gevallen het grootste aantal plaatsen per vierkante meter. In de NEN 2443 is een aantal grafieken opgenomen waarin de relatie tussen de verschillende maten is vastgelegd. De meest voorkomende breedte van de parkeervakken bedraagt 2,40 à 2,50 meter. De stramienmaat wordt dan een veelvoud hiervan en bedraagt vaak 4,80 m tot 7,50 meter. Minder brede parkeervakken zijn meestal niet meer gewenst, omdat vanaf 1980 tot en met heden de breedte en de lengte van auto’s gemiddeld met ongeveer 5% is toegenomen.

Parkeergarages

Plattegrond

Afweging 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt deze afweging voor elk project afzonderlijk gemaakt. Parkeren loodrecht op de rijbaan geeft in de meeste gevallen het grootste aantal plaatsen per vierkante meter. In de NEN 2443 is een aantal grafieken opgenomen waarin de relatie tussen de verschillende maten is vastgelegd. De meest voorkomende breedte van de parkeervakken bedraagt 2,40 à 2,50 meter. De stramienmaat wordt dan een veelvoud hiervan en bedraagt vaak 4,80 m tot 7,50 meter. Minder brede parkeervakken zijn meestal niet meer gewenst, omdat vanaf 1980 tot en met heden de breedte en de lengte van auto’s gemiddeld met ongeveer 5% is toegenomen.

Geen kolommen

In moderne garages worden in het algemeen geen kolommen tussen de parkeerruimten van de auto's geaccepteerd. Dit impliceert dat de vrije vloeroverspanning de lengte van twee parkeervakken plus een rijbaanbreedte bedraagt. Afhankelijk van de parkeerhoek en het toepassen van één- of tweerichtingsverkeer wordt zo de stramienmaat bepaald. Een veel voorkomende maat is 16,0 meter. Dit is de som van twee parkeervakken van 5,0 meter plus een rijbaanbreedte van 6,0 meter. Worden de auto's onder een hoek geparkeerd, dan kan de rijbaanbreedte worden verkleind. 


Geen kolommen in de Cope

Lees meer: De Cope Utrecht

Verschillen in gebruik

Een stallinggarage bij een kantoor die alleen door eigen personeel wordt gebruikt zal aan andere eisen moeten voldoen dan een garage bij een hoogwaardig winkelcentrum. Bij dagelijks gebruik ontstaat een gewenning, waardoor met kleinere plaatsen en rijbaanbreedtes kan worden gewerkt. Daarnaast zorgen de ochtend- en avondspits voor piekbelastingen bij in- en uitrijden. Bij een winkelcentrum waar meubels voor zelfmontage worden verkocht zullen veel klanten met een karretje achter de auto verschijnen. Dit vraagt om grotere parkeervakken. Tevens is hier vaak een andere minimale vrije hoogte vereist. Ook zal er de hele dag door verkeersactiviteit zijn.

Lees meer: Belastingen


Parkeerboulevard 'Bigshops' aan de Vierhavenstraat in Rotterdam, onder een winkelcentrum

Lees meer: Bigshops Parkeerboulevard

Normen

In de NEN 2443 uitgave 2012 wordt de minimale vrije hoogte van parkeergarages voorgeschreven. Op plaatsen die alleen bestemd zijn voor rijdend autoverkeer mag incidenteel (onder balken of leidingen) een vrije hoogte van ten minste 2,10 m worden toegepast.
De ruimten die voornamelijk door voetgangers worden betreden, moeten een vrije hoogte hebben van ten minste 2,30 m. Onder balken is een vrije hoogte van ten minste 2,20 m vereist. Een hoogte van ten minste 2,10 m is ook hier incidenteel geoorloofd ter plaatse van leidingen en andere voorwerpen die onder de constructie zijn aangebracht.
Ter plaatse van een opgaande  hellingbaan moet het ontwerp plaatselijk voorzien in voldoende vrije hoogte om een opgaande beweging van een hoog vervoermiddel mogelijk te maken.

Plattegrondvormen

Rechthoekig

De rechthoekige vorm is de meest toegepaste plattegrond. De combinatie van een efficiënte indeling en toepassing van standaard prefab betonelementen leidt tot een efficiënte, snel te realiseren garage.


Rond

Ook bij ronde vormen is sprake van een doelmatige opzet door gebruik te maken van prefab betonelementen die in repetitie en dus efficiënt kunnen worden geproduceerd. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met een beperkte hoogte van de vloerplaten, zodat de totale constructiehoogte beperkt blijft. De ronde vormen passen goed bij hellingbanen. Deze kunnen in een open structuur worden uitgevoerd als markant onderdeel van de vormgeving. De ronde vorm kan gelden voor de hellingbanen in combinatie met rechte gebouwdelen, maar er kan ook een zodanige ruime spiraal worden gekozen, dat ook in de ronde vorm radiaal kan worden geparkeerd.

Complexe vormen

Parkeren wordt steeds complexer, met name in stedelijk gebied en dit vraagt om vernieuwende oplossingen en vormen. Ook in geprefabriceerd beton is het mogelijk om met behulp van kleinere series van iets gemodificeerde standaardelementen een toegesneden oplossing te creëren voor, op het eerste oog, minder geschikte plattegronden. Dit leidt tot ingenieuze geometrische vormen voor doelmatig parkeren en daarbij behorende slimme bouwwijzen. Het gaat bij parkeren vaak om de balans tussen stedenbouw, functionaliteit, typologie, vorm en efficiënte bouwwijze. Garages die dit evenwicht bezitten, zijn de parkeervoorzieningen van vandaag en morgen.

Lees meer: Detaillering 

Lees meer: Samenstellende onderdelen 

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld