Oplossing voor tijdelijke piek parkeervraag

Demontabele parkeergarages bieden een oplossing voor een tijdelijke piek in de parkeervraag, bijvoorbeeld als een stationscomplex wordt verbouwd. Gestandaardiseerde demontabele bouwsystemen maken efficiënte parkeergarages mogelijk, die blijven staan zolang dat nodig is en heropgebouwd kunnen worden op een andere locatie.

Relevante artikelen

Demontabele parkeergarages

Oplossing voor tijdelijke piek parkeervraag

Demontabele parkeergarages bieden een oplossing voor een tijdelijke piek in de parkeervraag, bijvoorbeeld als een stationscomplex wordt verbouwd. Gestandaardiseerde demontabele bouwsystemen maken efficiënte parkeergarages mogelijk, die blijven staan zolang dat nodig is en heropgebouwd kunnen worden op een andere locatie.

Voor 96% herbruikbaar dankzij standaardisatie en prefabricage

“Samen met Ballast Nedam ontwikkelden wij een gestandaardiseerd prefab systeem voor demontabele parkeergarages,” aldus Wim van der Heide, senior adviseur parkeervoorzieningen van Grontmij Parkconsult. “Door de bundeling van kennis is een uitgekiend systeem bedacht, geschikt voor tijdelijke situaties, hergebruik en indien gewenst ook permanent gebruik. Het behelst een volwaardig concept voor een gebruik tot vijftig jaar na oprichting. De garages, die compleet worden opgeleverd inclusief railings, hekwerken, trappenhuizen en verlichting, zijn zowel te koop als te huur. Inmiddels staan er in Nederland al acht van zulke garages, zijn er twee verplaatst naar een nieuwe locatie en komen er nog een aantal bij.”


Kortere voorbereiding

De constructie bestaat uit beton en staal. De betonnen TT-liggers vallen op vanwege de logistieke voordelen, de grote vrijdragende overspanningsmogelijkheid en snelle bouwtijd. De 2,5 meter brede en 16 meter lange TT-liggers rusten op stalen dwarsdragers die op hun beurt weer rusten op stalen kolommen, hart-op-hart 5 of 10 meter. Windverbanden zorgen voor de stabiliteit in dwars- en langsrichting. Boutverbindingen zorgen voor de koppeling, waarmee de garage een stijve constructie wordt.


“We kozen bewust voor een stramien van 16 meter, omdat met deze maatvoering tweezijdig haaks parkeren met één- of tweerichtingsverkeer middenbaan mogelijk is. De extra grote kolomvrije overspanning komt ook het veiligheidsgevoel te goede,” verklaart Van der Heide. “De parkeergarage wordt in Nederland doorgaans onderheid. Indien er op staal kan worden gebouwd, is een paal van een meter meestal de eenvoudigste funderingsmethode. De montage vergt in totaal zo'n 12 tot 14 weken voor een garage met 500 plaatsen. De voorbereidingstijd is, mede door de standaardisatie en met gebruik van BIM, veel korter dan bij permanente garages.”


Projectgegevens

Locaties: onder andere Zaandam, Almelo en Eindhoven
Ontwikkelaars: Grontmij Parkconsult, Ballast Nedam
Parkeerplaatsen: afhankelijk van vraag
Pro prefab: snel bouwen, demontabel
Uitdaging: esthetische waarde