Prefab funderingen

Degelijke fundering

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de gesteldheid van de bodem, gefundeerd op palen. Daarbij gaat het voornamelijk om geprefabriceerde betonnen heipalen. Traditioneel werden de geheide palen opgenomen in een funderingsconstructie die in het werk werd gestort. Gezien de vele voordelen die bouwen met geprefabriceerde elementen heeft, is ook de geprefabriceerde fundering een succesvolle innovatie gebleken. Voor zowel funderingen op heipalen als op staal. 

Handboek Prefab Beton

Degelijke fundering

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de gesteldheid van de bodem, gefundeerd op palen. Daarbij gaat het voornamelijk om geprefabriceerde betonnen heipalen. Traditioneel werden de geheide palen opgenomen in een funderingsconstructie die in het werk werd gestort. Gezien de vele voordelen die bouwen met geprefabriceerde elementen heeft, is ook de geprefabriceerde fundering een succesvolle innovatie gebleken. Voor zowel funderingen op heipalen als op staal. 

De voordelen van de geprefabriceerde fundering

Het prefabriceren van bouwconstructies heeft zijn waarde bewezen. Hoge kwaliteit, snelle bouwtijd, onafhankelijk van weersomstandigheden, reductie van faalkosten en de lagere bouwkosten zijn de belangrijkste overwegingen om te kiezen voor geprefabriceerde constructies. Deze voordelen gelden ook voor prefab funderingen.

De geprefabriceerde fundering op staal

Op sommige plaatsen in Nederland bevindt de draagkrachtige bodemlaag zich aan het oppervlak. In dat geval bestaat het voorbereiden van de fundering uit het weghalen van de bovenste laag zwarte grond. Direct op het onderliggende draagkrachtige zand kan begonnen worden met de bouw van een prefab fundering; het aanbrengen van de geprefabriceerde funderingsstroken.

De geprefabriceerde fundering op palen 

Wanneer de draagkrachtige lagen zich op grotere diepte bevinden, is een fundering op palen noodzakelijk. Bovenop de palen worden geprefabriceerde funderingsbalken aangebracht. Het geheel van de heipalen en de geprefabriceerde funderingselementen zijn de basis van de verdere bouw van het bouwwerk: het casco, de vloeren, de gevels en het dak.

Andere prefab funderingen

Naast de meest voorkomende funderingstype op staal en op palen, lenen ook andere funderingsconstructies zich voor prefabricage. Bijvoorbeeld plaatfunderingen, zoals voor garages en schuren, en kelders.

Ontwerp en productie 

Om van een tekening van de bovenbouw of BIM-model te komen tot een opgeleverde fundering waarop de aannemer verder kan bouwen is een gecompliceerd proces. De ontwerpen en gegevens van de constructeur en die van de geotechnisch ingenieur dienen als basis voor het funderingsontwerp. Op basis van dit ontwerp kan de productie van individuele funderingselementen plaatsvinden in de fabriek. 

Uitvoering en werkwijze 

Na het uitharden is het tijd voor de uitvoering. De geprefabriceerde funderingselementen worden naar de bouwplaats getransporteerd, waar ze worden samen gevoegd tot een complete fundering. De voorbereidingen op de bouwplaats bestaan uit een beperkt aantal handelingen, afhankelijk of het een fundering op staal of palen betreft. De montage is snel, één van de grote voordelen van de geprefabriceerde fundering.

Kennisbank Betonhuis

Constructief Prefab is een van de sectoren binnen Betonhuis. Betonhuis heeft een kennisbank met veel informatie, onder andere op het gebied van prefab funderingen.