Prefab funderingen

Degelijke fundering

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de slappe bodemgesteldheid, gefundeerd op palen, voornamelijk geprefabriceerde betonnen heipalen. 


Traditioneel werden de geheide palen opgenomen in een funderingsconstructie die in het werk werd gestort. Gezien de vele voordelen die bouwen met geprefabriceerde elementen heeft, is ook de geprefabriceerde fundering een succesvolle innovatie gebleken. Voor zowel funderingen op heipalen als op staal.

Lees meer: De volledig geprefabriceerde fundering (1)

Online Handboek Prefab Beton

Degelijke fundering

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de slappe bodemgesteldheid, gefundeerd op palen, voornamelijk geprefabriceerde betonnen heipalen. 


Traditioneel werden de geheide palen opgenomen in een funderingsconstructie die in het werk werd gestort. Gezien de vele voordelen die bouwen met geprefabriceerde elementen heeft, is ook de geprefabriceerde fundering een succesvolle innovatie gebleken. Voor zowel funderingen op heipalen als op staal.

Lees meer: De volledig geprefabriceerde fundering (1)

De voordelen van de geprefabriceerde fundering

Het prefabriceren van bouwconstructies heeft zijn waarde bewezen. Hoge kwaliteit, snelle bouwtijd, onafhankelijk van weersomstandigheden, reductie van faalkosten en de lagere bouwkosten zijn de belangrijkste overwegingen om te kiezen voor geprefabriceerde constructies. En dus ook voor een prefab fundering.
Lees meer: De voordelen van geprefabriceerde betonnen funderingen 

De geprefabriceerde fundering op staal

Op sommige plaatsen in Nederland bevindt de draagkrachtige bodemlaag zich aan het oppervlak. In dat geval bestaat het voorbereiden van de fundering uit het weghalen van de bovenste laag zwarte grond.
Direct op het onderliggende draagkrachtige zand kan begonnen worden met de bouw van een prefab fundering; het aanbrengen van de geprefabriceerde funderingsstroken.
Lees meer: De geprefabriceerde fundering op staal 

De geprefabriceerde fundering op palen 

Wanneer de draagkrachtige lagen zich op grotere diepte bevinden, is een fundering op palen noodzakelijk. Bovenop de palen worden geprefabriceerde funderingsbalken aangebracht. Het geheel van de heipalen en de geprefabriceerde funderingselementen zijn de basis van de verdere bouw van het bouwwerk: het casco, de vloeren, de gevels en het dak.
Lees meer: De geprefabriceerde fundering op palen

Andere prefab funderingen

Naast de meest voorkomende funderingstype op staal en op palen, lenen ook andere funderingsconstructies zich voor prefabricage. Bijvoorbeeld plaatfunderingen, zoals voor garages en schuren, en kelders.
Lees meer: Andere prefab funderingen

Ontwerp en productie 

Om van een tekening van de bovenbouw of BIM-model te komen tot een opgeleverde fundering waarop de aannemer verder kan bouwen is een gecompliceerd proces. De ontwerpen en gegevens van de constructeur en die van de geotechnisch ingenieur dienen als basis voor het funderingsontwerp. Op basis van dit ontwerp worden individuele funderingselementen in de fabriek geproduceerd.
Lees meer: Ontwerp prefab funderingen
Lees meer: Productie van prefab funderingselementen 

Uitvoering en werkwijze 

Na het uitharden worden de geprefabriceerde funderingselementen naar de bouwplaats getransporteerd, waar ze worden samen gevoegd tot een complete fundering.
De voorbereidingen op de bouwplaats bestaan uit een beperkt aantal handelingen, afhankelijk of het een fundering op staal of palen betreft. De montage is snel, één van de grote voordelen van de geprefabriceerde fundering.
Lees meer: Uitvoering en werkwijze 
Lees meer: Relevante artikelen


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld