Prefab funderingen

Andere prefab funderingen

Funderingseconomie

Door de grote voordelen van geprefabriceerde betonnen elementen, zijn vele funderingsconstructies in prefab uit te voeren. 
Naast de technische afweging, dient ook een kostenafweging te worden gemaakt. Het streven naar funderingseconomie. Daarbij dienen zeker ook de snelle bouwtijd, het ontbreken van risico’s voor de aannemer of opdrachtgever, en de vereenvoudigde communicatie met slechts één partij voor de fundering ook zeker in geld te worden uitgedrukt en te worden meegenomen in de afweging.

Prefab poeren

De meest voorkomende prefab funderingselementen zijn:


Prefab poeren

Bijzondere elementen 

Daarnaast worden voor projecten bijzondere funderingselementen gemaakt.