Prefab funderingen

Andere prefab funderingen

Funderingseconomie

Door de grote voordelen van geprefabriceerde betonnen elementen, zijn vele funderingsconstructies in prefab uit te voeren. 
Naast de technische afweging, dient ook een kostenafweging te worden gemaakt. Het streven naar funderingseconomie. Daarbij dienen zeker ook de snelle bouwtijd, het ontbreken van risico’s voor de aannemer of opdrachtgever, en de vereenvoudigde communicatie met slechts één partij voor de fundering ook zeker in geld te worden uitgedrukt en te worden meegenomen in de afweging.
Lees meer: Funderingseconomie

Prefab poeren

De meest voorkomende prefab funderingselementen zijn:
-    vlakke plaatfunderingen;
-    prefab poeren;
-    liftputten;
-    kelders;
-    keerwanden.


Lees meer: Vlakke plaatfunderingen
Lees meer: Prefab poeren
Lees meer: Liftputten, kelders en keerwanden


Prefab poeren

Bijzondere elementen 

Daarnaast worden voor projecten bijzondere funderingselementen gemaakt.
Lees meer: Bijzondere funderingsbalken

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld