Fundering op palen

Van toenemend belang zijn de prefab funderingsystemen op palen. De afgelopen jaren is de toepassing voor funderingsconstructies in de woningbouw, appartementenbouw en kleinere utiliteitsbouw enorm toegenomen.
Naast kostenvoordelen is de geprefabriceerde fundering dé oplossing bij het bouwen boven water, funderingen op hoogte, etc.
Lees meer: Toepassingsgebied prefab fundering op palen

Prefab funderingen

De geprefabriceerde fundering op palen

Fundering op palen

Van toenemend belang zijn de prefab funderingsystemen op palen. De afgelopen jaren is de toepassing voor funderingsconstructies in de woningbouw, appartementenbouw en kleinere utiliteitsbouw enorm toegenomen.
Naast kostenvoordelen is de geprefabriceerde fundering dé oplossing bij het bouwen boven water, funderingen op hoogte, etc.
Lees meer: Toepassingsgebied prefab fundering op palen

Kenmerk systeem

Bij een fundering op palen, wordt de funderingsconstructie op funderingspalen gebouwd, omdat de draagkrachtige bodemlaag zich op grotere diepte bevindt.
Op de funderingspalen die op hoogte zijn geheid, komen geprefabriceerde funderingsbalken te liggen. Met een constructieve verbinding worden de balken onderling verbonden, zodat na montage een geheel balkensysteem ligt, direct klaar om te worden belast met de bovenbouw.
Lees meer: Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem  
Lees meer: De voordelen van geprefabriceerde betonnen heipalen  

Ontwerp, productie en uitvoering

Bij de het ontwerp wordt rekening gehouden met alle bijzonderheden van het te bouwen bouwwerk: sparingen voor kabels en leidingen, hoogteverschillen, etc. Tevens dient het aantal palen in combinatie met de afmetingen en hoeveelheid wapening van de funderingsbalk te worden geoptimaliseerd. De funderingsbalk wordt aan de paalkop verbonden middels een stek-verbinding.


Lees meer: Ontwerp prefab fundering 
Lees meer: Uitvoering en werkwijze
Lees meer: Optimalisatie funderingsconstructie en aantal palen
Lees meer: Onderlinge verbindingen

Lees meer: Beschikbare afmetingen

Lees meer: Verbinding paalkop - funderingsbalk


Heipalen


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld