Fundering op palen

De afgelopen jaren zijn de toepassingsmogelijkheden van prefab funderingsystemen op palenin de woningbouw, appartementenbouw en kleinere utiliteitsbouw enorm toegenomen. Er is sprake van allerlei voordelen

Prefab funderingen

De geprefabriceerde fundering op palen

Fundering op palen

De afgelopen jaren zijn de toepassingsmogelijkheden van prefab funderingsystemen op palenin de woningbouw, appartementenbouw en kleinere utiliteitsbouw enorm toegenomen. Er is sprake van allerlei voordelen

Bij een fundering op palen wordt de funderingsconstructie op funderingspalen gebouwd, omdat de draagkrachtige bodemlaag zich op grotere diepte bevindt. Op de funderingspalen die op hoogte zijn geheid, komen geprefabriceerde funderingsbalken te liggen. Met een constructieve verbinding worden de balken onderling verbonden, zodat na montage een geheel balkensysteem ligt, direct klaar om te worden belast met de bovenbouw.

Ontwerp, productie en uitvoering

Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de uitvoering van het bouwwerk, bijvoorbeeld met sparingen voor kabels en leidingen en met hoogteverschillen. Ook moet het aantal palen in combinatie met de afmetingen en hoeveelheid wapening van de funderingsbalk worden geoptimaliseerd. De funderingsbalk wordt aan de paalkop verbonden middels een stekverbinding.