De geprefabriceerde fundering op palen

Bijzondere funderingsbalken

Maatwerk

Naast de standaard funderingsbalken voor funderingen op staal en op palen, bestaat er ook een groot aantal afwijkende vormen en formaten. Enerzijds de standaard bijzonderheden en daarnaast de projectspecifieke elementen, het maatwerk.


Bijzondere maatwerkoplossing: geïsoleerde prefab balk

Standaard afwijkende funderingselementen

Naast de recht-toe-recht-aan funderingselementen worden ook veelvuldig toegepast:
•    de draagbalk voor een woningscheidende spouwmuur. Om contactgeluid van de ene woning naar een andere woning te belemmeren wordt een speciaal type funderingsbalk toegepast als woningscheidende funderingsbalk in rijtjeswoningen. 

Andere afwijkende elementen

•    Lichtbelaste funderingsbalken, zoals de voor- en achtergevelbalk van een rijtjeswoning, kunnen om constructieve redenen volstaan met een smalle balk. Maar de breedte van de balk wordt ook bepaald door de breedte van wat op de balk wordt geplaatst. Bijvoorbeeld de dikte van de spouwmuur. Omdat die dikte vaak veel meer is dan constructief benodigd is, zou een veel te brede balk moeten worden toegepast. Om materiaal en kosten te besparen kan in die situatie een T-balk worden toegepast.

T-balk

•    Geïsoleerde funderingsbalken geven een hogere isolatiewaarde van het gehele bouwwerk. Resultaat is nog meer comfort voor de gebruiker van het bouwwerk.

•    Prefab vorstrand. Doorgaans wordt vanaf de funderingsbalk het buitenblad opgemetseld. Dit is een tijdrovend onderdeel, waarvan het resultaat onder de grond verdwijnt. Funderingselementen kunnen worden uitgevoerd met een prefab vorstrand. 

Projectspecifieke elementen 

Door de creativiteit van architecten en andere ontwerpers van gebouwen, ontstaan soms bijzondere draagconstructies, die dan ook een bijzondere fundering vragen. De leverancier van de prefab funderingen gaan hierin mee, door bijzondere elementen te ontwerpen en produceren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het opvangen van hoogteverschillen, uitkragende funderingen, etc. Ondanks dat bijzondere elementen vaak meer tijd en kosten met zich mee brengt, kan prefabricage van de gehele fundering toch een kosteneffectieve oplossing zijn.

​Bijzonder funderingselement