Krachten

De krachten moeten uit de bovenconstructie via de fundering naar de ondergrond worden overgebracht. Naast de verticale krachten door de belasting en eigen gewicht van de constructie, zijn dat ook horizontale krachten. Deze krachten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld wind, of grondkrachten bij een talud.

De geprefabriceerde fundering op palen

Verbinding paalkop - funderingsbalk

Krachten

De krachten moeten uit de bovenconstructie via de fundering naar de ondergrond worden overgebracht. Naast de verticale krachten door de belasting en eigen gewicht van de constructie, zijn dat ook horizontale krachten. Deze krachten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld wind, of grondkrachten bij een talud.

Stekverbinding 

Dat betekent dat de funderingsbalken op een constructieve wijze aan de funderingspalen en ook onderling constructief moeten worden verbonden. De methode die daar standaard voor wordt gebruikt, is die met een stekverbinding. In de paalkop is een stek, een stuk wapeningsstaal, ingelijmd of ingestort. Bij het monteren van de funderingsbalk op de paalkop steekt het stekeinde in een verticale sparing in de funderingsbalk. Na het plaatsen wordt het de sparing met daarin het uitstekende deel van het stek, gevuld met krimparme gietmortel. Na uitharding kan de verbinding worden belast.


Paal-stek verbinding


Paal-balk verbinding


Balk-balk verbinding