Strokenfundering

Wanneer heien niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met een prefab fundering op staal, ook wel strokenfundering genoemd. De draagkrachtige laag moet worden blootgelegd door het verwijderen van een eventuele bovenlaag. Wanneer de bouwput op funderingsdiepte is gegraven, kan de prefab fundering op staal worden aangebracht.

Prefab funderingen

Geprefabriceerde fundering op staal

Strokenfundering

Wanneer heien niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met een prefab fundering op staal, ook wel strokenfundering genoemd. De draagkrachtige laag moet worden blootgelegd door het verwijderen van een eventuele bovenlaag. Wanneer de bouwput op funderingsdiepte is gegraven, kan de prefab fundering op staal worden aangebracht.

Draagkrachtige laag

De geprefabriceerde fundering op staal is uitsluitend toepasbaar waar de draagkrachtige laag zich aan het oppervlak bevindt. Wanneer de draagkrachtige laag iets dieper zit, is grondverbetering nodig. Al snel is echter een fundering op palen een kosteneffectievere oplossing. Alhoewel de prefab fundering in veel gevallen toepasbaar is, moet de constructeur met zijn kennis van de krachtswerking van de gehele constructie de mogelijkheid van een prefab fundering vaststellen. De leverancier van de prefab fundering kan de constructeur hierbij ondersteunen.

Exact vlak

Wanneer heien niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met een prefab fundering op staal, ook wel strokenfundering genoemd. De onderkant van de funderingselementen moeten goed aansluiten op de ondergrond. Daarvoor moet de bovenzijde van de draagkrachtige bodemlaag goed worden gevlakt en afgewerkt. Alleen dan draagt het funderingselement de krachten uit de bovenbouw over naar de ondergrond. Daarom wordt de bouwput exact op hoogte afgewerkt voordat de elementen op de bouw gemonteerd worden. Dit gebeurt met speciaal hiervoor ontwikkelde levelers. Het monteren van de balken in de bouwput is vervolgens zeer eenvoudig. Vervolgens is de fundering gelijk te belasten, bijvoorbeeld met de montage van het casco, vloeren en gevels. Dit in tegenstelling tot in het werk gestorte funderingstroken, die eerst voldoende tijd moeten uitharden. 

Afwerken bodem

Een van de kenmerken van een fundering op staal is dat de krachten uit de bovenbouw worden verspreid over een groot oppervlak. Dat betekent dat de brede onderzijde van de funderingsbalk moet aansluiten op de bodem. Daarom moet, voordat de elementen op de bouw gemonteerd kunnen worden, de bouwput vlak en exact op hoogte worden afgewerkt. Dit gebeurt met speciaal hiervoor ontwikkelde levelers. Deze machines zijn lasergestuurd. Het resultaat is een zeer nauwkeurige afwerking van de bouwput op hoogte, die klaar is voor montage van de prefab funderingsstroken. Vervolgens vindt controle van de bodem plaats zowel op vlakheid als op draagkracht. Controle van de draagkracht vindt plaats door een sondering te maken. Een eenvoudige handsondering geeft doorgaans voldoende informatie over de draagkracht. Het monteren van de balken in de bouwput is vervolgens zeer eenvoudig. 

Beschikbare afmetingen 

De funderingbalk voor funderen op staal wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van het geotechnisch bodemonderzoek. De breedte van de funderingsstrook is immers afhankelijk van de bovenbelasting en de te mobiliseren gronddruk. De breedte van de onderzijde van de geprefabriceerde fundering op staal wordt bepaald door grondmechanische randvoorwaarden. Immers de spanningen onder de funderingsbalk mag de draagkracht van de grond niet overschrijden. Door het uitgevoerde bodemonderzoek heeft de grondmechanisch funderingsexpert inzicht gekregen tot welke spanningen de grond kan worden belast. Bij het ontwerp van de funderingsbalk en het bepalen van de dragende breedte wordt hiermee rekening gehouden. Breedtes tot 2200 mm zijn mogelijk. De hoogte van de balk wordt door vooral constructieve redenen bepaald en bedraagt doorgaans rond de 500 mm om ook een kruipruimte mogelijk te maken. De balken zijn verkrijgbare in elke lengte, tot circa 13 m.

In het ontwerp van de geprefabriceerde fundering worden de definitieve maten vastgesteld. Naast de standaard funderingselementen bestaat er nog een groot scala aan bijzondere elementen. En soms wordt voor een project een bijzonder element ontwikkeld en geproduceerd. 


Prefab fundering op staal