Strokenfundering

Wanneer heien niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met een prefab fundering op staal. Ook wel strokenfundering genoemd. De draagkrachtige laag moet worden blootgelegd door het verwijderen van een eventuele bovenlaag. Wanneer de bouwput op funderingsdiepte is gegraven, kan de prefab fundering op staal worden aangebracht.

Lees meer: Draagkrachtige bodemlaag  
Lees meer: Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem  

Prefab funderingen

Geprefabriceerde fundering op staal

Strokenfundering

Wanneer heien niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met een prefab fundering op staal. Ook wel strokenfundering genoemd. De draagkrachtige laag moet worden blootgelegd door het verwijderen van een eventuele bovenlaag. Wanneer de bouwput op funderingsdiepte is gegraven, kan de prefab fundering op staal worden aangebracht.

Lees meer: Draagkrachtige bodemlaag  
Lees meer: Krachtsafdracht naar draagkrachtige bodem  

Kenmerk funderingssysteem

De onderkant van de funderingselementen moeten goed aansluiten op de ondergrond. Daarvoor dient de bovenzijde van de draagkrachtige laag goed te worden gevlakt en afgewerkt. Alleen dan draagt het funderingselement de krachten uit de bovenbouw over naar de ondergrond.
Lees meer: Kenmerk Funderingsysteem prefab fundering op staal
Lees meer: Toepassingsgebied prefab fundering op staal

Beschikbare afmetingen 

De funderingbalk voor funderen op staal wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van het geotechnisch bodemonderzoek. De breedte van de funderingsstrook is immers afhankelijk van de bovenbelasting en de te mobiliseren gronddruk.
De hoogte is standaard rond de 500 mm om ook een kruipruimte mogelijk te maken.
Lees meer: Beschikbare afmetingen

Lees meer: Bodemonderzoek 


Prefab fundering op staal

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld