Randvoorwaarden

De breedte van de onderzijde van de geprefabriceerde fundering op staal wordt bepaald door grondmechanische randvoorwaarden. Immers de spanningen onder de funderingsbalk mag de draagkracht van de grond niet overschrijden. Door het uitgevoerde bodemonderzoek heeft de grondmechanisch funderingsexpert inzicht gekregen tot welke spanningen de grond kan worden belast. Bij het ontwerp van de funderingsbalk en het bepalen van de dragende breedte wordt hiermee rekening gehouden. Breedtes tot 2200 mm zijn mogelijk.


Geprefabriceerde fundering op staal

Beschikbare afmetingen fundering op staal

Randvoorwaarden

De breedte van de onderzijde van de geprefabriceerde fundering op staal wordt bepaald door grondmechanische randvoorwaarden. Immers de spanningen onder de funderingsbalk mag de draagkracht van de grond niet overschrijden. Door het uitgevoerde bodemonderzoek heeft de grondmechanisch funderingsexpert inzicht gekregen tot welke spanningen de grond kan worden belast. Bij het ontwerp van de funderingsbalk en het bepalen van de dragende breedte wordt hiermee rekening gehouden. Breedtes tot 2200 mm zijn mogelijk.


De funderingsstrook dient voldoende diep te worden aangelegd zodat vorst geen invloed heeft op de draagkracht van de grond onder de strook (vorstvrij aanleggen). De hoogte van de balk wordt door vooral constructieve redenen bepaald, en bedraagt doorgaans rond de 500 mm. De balken zijn verkrijgbare in elke lengte, tot circa 13 m.

Groot scala

In het ontwerp van de geprefabriceerde fundering worden de definitieve maten vastgesteld. Naast de standaard funderingselementen bestaat er nog een groot scala aan bijzondere elementen. En soms wordt voor een project een bijzonder element ontwikkeld en geproduceerd. 
​​​​​​​