Goed aansluiten

De onderkant van de funderingselementen moeten goed aansluiten op de ondergrond. Bij in het werk gestorte funderingsstroken gaat dat vanzelf, immers het beton is nog vloeibaar tijdens de stort en volgt dus de vorm van de ondergrond.

Geprefabriceerde fundering op staal

Kenmerk funderingssysteem prefab fundering op staal (2)

Goed aansluiten

De onderkant van de funderingselementen moeten goed aansluiten op de ondergrond. Bij in het werk gestorte funderingsstroken gaat dat vanzelf, immers het beton is nog vloeibaar tijdens de stort en volgt dus de vorm van de ondergrond.

Exact vlak

Bij het gebruik van geprefabriceerde funderingselementen dienen zowel de elementen als de ondergrond exact vlak te zijn. 
Daarom wordt voordat de elementen op de bouw gemonteerd worden, de bouwput exact op hoogte afgewerkt. Dit gebeurt met speciaal hiervoor ontwikkelde levelers. Het monteren van de balken in de bouwput is vervolgens zeer eenvoudig.

Vervolgens is de fundering gelijk te belasten, bijvoorbeeld met de montage van het casco,  vloeren en gevels. Dit in tegenstelling tot in het werk gestorte funderingstroken, die eerst voldoende tijd dienen uit te harden.
Lees meer: Afwerken bodem bij prefab fundering op staal
Lees meer: Toepassingsgebied


Funderen op staal© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld