Lage kosten

Elke bouwer streeft naar zo laag mogelijke kosten. Veelal streeft de bouwer daarvoor naar zo goedkoop mogelijk inkoop van de benodigde materialen en diensten. Wat echter in het traditionele denken bij een bouwer, aannemer of particulier, over het hoofd wordt gezien is dat het totaal van alle goedkope delen toch te duur kan pakken. Dit komt omdat de som van optimale delen niet goedkoper zal zijn dan het optimaliseren van de som der delen.


Ontwerp prefab funderingen

Funderingseconomie

Lage kosten

Elke bouwer streeft naar zo laag mogelijke kosten. Veelal streeft de bouwer daarvoor naar zo goedkoop mogelijk inkoop van de benodigde materialen en diensten. Wat echter in het traditionele denken bij een bouwer, aannemer of particulier, over het hoofd wordt gezien is dat het totaal van alle goedkope delen toch te duur kan pakken. Dit komt omdat de som van optimale delen niet goedkoper zal zijn dan het optimaliseren van de som der delen.


Som der delen

Een eenvoudig voorbeeld uit de bouwpraktijk maakt dit principe voor iedereen duidelijk. Wanneer kozijnen zo goedkoop mogelijk worden ingekocht en een goedkope schilder wordt gevonden kan de bouwer denken dat het samenstel van geschilderde kozijnen geoptimaliseerd is. Maar optimalisatie van de som der delen betekent hier dat de kozijnen al geschilderd op de bouw komen. Dan zijn de kozijnen relatief duurder, maar het geheel is toch kosteneffectiever.

Kosteneffectief

Zo ook in de funderingen van constructies. Te vaak trachten bouwers voordelen te behalen op losse onderdelen uit die fundering. Het scherp inkopen van bijvoorbeeld het heiwerk, of de ps schuim voor in het werk gestorte funderingen geeft de bouwer het gevoel efficiënt bezig te zijn. Pas bij een totale beschouwing zal blijken dat er delen zijn geoptimaliseerd, maar niet het geheel. Bij het streven naar een kosteneffectieve oplossing voor de gehele fundering zal de bouwer andere afwegingen en keuzes maken: Funderingseconomie noemen we dat.

Terug te vinden

Waar vinden we funderingseconomie terug? Onder andere bij: 

  • de afweging van het aantal palen: veel lichte palen met lichte funderingsbalken, of weinig zwaardere palen met  zwaarder gewapende funderingsbalken
  • fundering op staal of op lichte paaltjes
  • prefab fundering of traditioneel in het werk gestort

Een integrale oplossing voor de fundering levert altijd kostenbesparingen op.