Legplan

Het legplan is een soort overzichtstekening van de gehele fundering waarin alle losse funderingselementen staan weergegeven. Deze tekening is het resultaat van het ontwerpproces, naast de constructieve uitwerking van elk funderingselement.


Ontwerp prefab funderingen

Legplan en ontwerpverantwoordelijkheid

Legplan

Het legplan is een soort overzichtstekening van de gehele fundering waarin alle losse funderingselementen staan weergegeven. Deze tekening is het resultaat van het ontwerpproces, naast de constructieve uitwerking van elk funderingselement.


Basis voor montage

Aan de hand van het legplan kunnen de losse elementen bij de fabriek worden afgeroepen zodat ze Just-in-Time wordt geleverd. En dient het legplan als basis voor de montage. Want ook de montagevolgorde is een belangrijk onderdeel van het legplan.

Ontwerpverantwoordelijkheid

Bij het ontwerp van de fundering dienen de werkzaamheden maar vooral de verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen te worden afgestemd. Vaak ontwerpt en levert de betonwarenfabrikant de funderingselementen, op basis van gegevens aangeleverd door de klant, of diens (hoofd)constructeur. Om te voorkomen dat taken tussen wal en schip terechtkomen, is zaak die verantwoordelijkheden onderling af te stemmen en te benoemen. In bijlage 8 van Categorie 73 is dit nader uitgewerkt.