Ontwerp prefab funderingen

Onderlinge verbindingen

Verbinding

Omdat de prefab fundering uit losse elementen bestaat, moeten die elementen onderling verbonden worden. De tandverbinding zorgt voor betrouwbare draagkrachtige verbinding. De verbinding brengt in verticale richting krachten over en door schuifkrachten kunnen ook geringe horizontale krachten worden overgebracht. Door de tandverbinding ook met een stekverbinding te combineren kunnen ook horizontale krachten worden doorgegeven. 

Tandoplegging 

De tandoplegging kan op meerdere manieren worden uitgewerkt, zoals:

  • een aansluiting om de balk te verlengen
  • een haakse aansluiting bij een buiten- of binnenhoek van de fundering
  • de oplegging van een balk op een doorlopende balk

Verbindingen met heipalen vindt plaats met een stekverbinding.

Tandverbinding in lege mal