Ontwerp prefab funderingen

Richtlijnen en normen

Wet- en regelgeving

In Nederland gelden een groot aantal normen, als uitvloeisel van de wet- en regelgeving in de bouw. Zo dienen alle producten die in de bouw worden toegepast te voldoen aan het Bouwbesluit en de Eurocode, maar ook aan nationale richtlijnen, zoals de beoordelingsrichtlijn, de BRL, voor betonproducten. Deze richtlijn stelt aanvullende eisen waaraan betonnen elementen in Nederland moeten voldoen. 


Controles worden zowel uitgevoerd door de fabrikant zelf, als gecontroleerd door deskundigen van de KIWA. De geprefabriceerde fundering voldoet aan de Beoordelingsrichtlijn BRL 2813 ‘Bouwelementen van Beton’.

KOMO keur 

De regels van de BRL en de KOMO keur gaan veel verder dan het CE keurmerk. Daarom wordt geadviseerd om uitsluitend betonproducten met KOMO keur af te nemen. Alleen zo is er zekerheid dat de betonnen elementen aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. En aan het bouwbesluit.