Industriële wijze

De funderingselementen worden in een fabriek op industriële wijze geproduceerd. Dit heeft als grote voordeel dat de omstandigheden optimaal zijn om hoogwaardige betonproducten te maken. Zo is de kwaliteit van het betonelement niet afhankelijk van weersomstandigheden en andere uitvoeringsomstandigheden.

Prefab funderingen

Productie prefab funderingselementen

Industriële wijze

De funderingselementen worden in een fabriek op industriële wijze geproduceerd. Dit heeft als grote voordeel dat de omstandigheden optimaal zijn om hoogwaardige betonproducten te maken. Zo is de kwaliteit van het betonelement niet afhankelijk van weersomstandigheden en andere uitvoeringsomstandigheden.

Productieproces

De funderingselementen worden geproduceerd aan de hand van door de klant en (hoofd)constructeur geaccordeerde productietekeningen. Op deze productietekeningen staan naast de afmetingen ook andere productieaspecten zoals de wapening, dekking, betonkwaliteit, enzovoort Vervolgens worden de funderingselementen op een industriële wijze geproduceerd. Dat levert een constante hoogwaardige kwaliteit.

In het kort verloopt het productieproces als volgt: het verstellen van de mallen op de gewenste maat, het maken en plaatsen wapening, aanbrengen van de sparingen, storten en verdichten van het beton. Na het uitharden van het beton worden de elementen ontkist en op het tasveld opgeslagen. De mallen worden schoongemaakt en klaargemaakt voor de volgende cyclus.

Storten van beton

Beton als bouwmateriaal

Beton als bouwmateriaal is niet weg te denken. In de vloeibare fase is beton in elke vorm te gieten. Na het uitharden van beton is het ongekend sterk. Voor het opnemen van trekkrachten worden stalen wapeningsstaven aan de betonconstructie toegevoegd, zodat er sprake is van gewapend beton. En de betontechnologie staat niet stil; zo is zelfverdichtend beton ontwikkeld. 

Kwaliteit en kwaliteitscontrole

De kwaliteit van de betonnen elementen wordt voortdurend bewaakt. Kwaliteitssystemen verplichten de producent tot continue controle van onder meer de afmetingen, rechtheid en ook de betonkwaliteit. Door interne en externe controles zijn heipalen altijd van een constante, uitmuntende kwaliteit.

Kwaliteitscontrole - drukken van een kubus

Maatschappelijk verantwoord

Producenten van betonproducten werken maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Ze zijn zich bewust van de impact die het productieproces heeft op de directe omgeving, het milieu en het levensduur van de aarde. Om de impact op het milieu te beperken heeft de betonindustrie diverse initiatieven ontwikkeld, variërend van toepassen van gerecyclede toeslagmaterialen, gebruik van duurzame energie, enzovoort. 


Productiehal