Productie prefab funderingselementen

Maatschappelijk verantwoord

Milieuvriendelijk

De thema's 'Milieu', 'Veiligheid' en 'Arbo' staan in de prefab-beton-industrie hoog in het vaandel. Beton is in het algemeen een redelijk milieuvriendelijk materiaal, juist ook in vergelijking met alternatieve materialen. Daarmee is ook het geprefabriceerde betonnen product milieuvriendelijk. Binnen de prefabindustrie wordt gewerkt op basis van gesloten kringlopen. Dit maakt optimale procescontrole mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen. Afhankelijk van het product kunnen zelfs materialen die zijn vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden worden hergebruikt. Hierbij valt te denken aan vervanging van een deel van de toeslagstoffen door betonpuingranulaat.

Lees meer: Milieu / Veiligheid / Arbo 
Lees meer: Gebruik van betongranulaat

Cradle to Cradle

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld