Productie prefab funderingselementen

Maatschappelijk verantwoord

Milieuvriendelijk

De thema's milieu, veiligheid en arbo staan in de prefab-beton-industrie hoog in het vaandel. Beton is in het algemeen een redelijk milieuvriendelijk materiaal, juist ook in vergelijking met alternatieve materialen. Daarmee is ook het geprefabriceerde betonnen product milieuvriendelijk. Binnen de prefabindustrie wordt gewerkt op basis van gesloten kringlopen. Dit maakt optimale procescontrole mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen. Afhankelijk van het product kunnen zelfs materialen die zijn vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden worden hergebruikt. Hierbij valt te denken aan vervanging van een deel van de toeslagstoffen door het gebruik van betongranulaat.

Cradle to Cradle