Gebruik van betongranulaat (2)

Sparingen voor kabels en leidingen

Sparingen 

Doorvoeren voor leidingen moeten vooraf en op tijd bekend zijn bij de fabrikant om de balken te kunnen ontwerpen, uittekenen, van wapening te voorzien en te produceren. Deze horizontale sparingen kunnen niet ter plaatse van de constructief noodzakelijke wapening worden gemaakt, zoals net naast en boven de heipalen. Zo is er een zone onder en boven in de balk niet geschikt vanwege de onder- en bovenwapening. Bij de tand is de zone waar geen sparingen passen uitgebreider. De tandwapening moet worden gespaard. Doorgaans zijn de mogelijkheden voor sparingen meer dan voldoende, om de kabels en leidingen de fundering in te voeren.

Funderingsdoorvoer

Bij vrijwel alle bouwprojecten is sprake van één of meerdere doorvoeren door funderingsbalken. Deze zogenaamde sparingen vormen altijd een lastige schakel omdat hierbij gedetailleerde informatie van opdrachtgever of installateur noodzakelijk is. Veel tijd gaat verloren bij het heen en weer verzenden van tekeningen en schuiven met posities.

Gelukkig komt hier door de uniforme Funderingsdoorvoer verandering in. Deze standaard oplossing bevat een groep doorvoeren voor elektra, gas, CAI en telefoon met vaste posities.

Uniformiteit in doorvoer


Funderingsdoorvoer