Prefab betonpoeren

De prefab betonpoeren die bij de bouw van het nieuwe winkelcentrum met 250 woningen in Waddinxveen worden gebruikt, zijn volgens projectleider Cees Slaats van Slokker Bouwgroep niet het meest spannende onderdeel van het project. Toch zijn ze volgens hem wel karakteristiek voor het versnellen van de bouwtijd, het beperken van risico’s op de bouwplaats en het uitbesteden van werk aan specialistische partijen.

Relevante artikelen

600 aardige jongens

Prefab betonpoeren

De prefab betonpoeren die bij de bouw van het nieuwe winkelcentrum met 250 woningen in Waddinxveen worden gebruikt, zijn volgens projectleider Cees Slaats van Slokker Bouwgroep niet het meest spannende onderdeel van het project. Toch zijn ze volgens hem wel karakteristiek voor het versnellen van de bouwtijd, het beperken van risico’s op de bouwplaats en het uitbesteden van werk aan specialistische partijen.

Nieuw winkelcentrum

Waddinxveen heeft 40 jaar moeten wachten op het nieuwe winkelcentrum, tenminste zo lang zijn er al plannen voor de ontwikkeling van een nieuw winkelgebied. ASR Vastgoed Ontwikkeling gaf begin dit jaar aan de bouwcombinatie Centrumplan Waddinxveen, waarin Hurks bouw zuid en Slokker Bouwgroep participeren, opdracht tot de bouw van circa 19.000 m2 winkeloppervlakte annex 250 woningen. Het project is een gezamenlijk ontwerp van SoetersvanEldonk, 01-10 Architecten, RPHS architecten, Dittmar Bochmann Architecten en Copijn en CH&partners. Het moderne, gevarieerde centrum gaat ruimte bieden aan zowel landelijke ketens als lokale retailers. Als eindbelegger is Altera Vastgoed N.V. gecontracteerd.

Voorbereidings- en bouwproces versnellen

Veertig jaar praten en ontwikkelen en als er dan groen licht is, moet het project ook zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Cees Slaats legt uit: “Op 6 januari hebben wij getekend, op 4 februari begonnen wij al met bouwen. Er is sprake van een zeer krappe bouwtijd, omdat de opdrachtgever eind 2014 de winkels al in gebruik wil laten nemen. Die vereiste snelheid maakte voor ons duidelijk dat we veel zouden moeten prefabriceren. In het werk storten is soms financieel aantrekkelijk, maar als je kijkt naar de risico’s op de bouwplaats en tijdwinst dan haal je met prefab beton daar weer financieel winst. Belangrijk is wel dat je behalve het bouwproces ook het voorbereidingsproces versnelt. Op die manier kun je snel beginnen met bouwen. Je moet zorgen dat je productie op de bouwplaats geen vertraging oploopt door engineering, tekenwerk en productie. De kosten en risico’s zijn bij dit project in het voortraject helemaal uitgedacht. Daarbij werken wij met een aantal vertrouwde partijen waarmee je in een vroeg stadium alles kunt vastleggen. Dan heb je vervolgens geen zeeën van tijd nodig om alles uit te werken in de uitvoeringsfase, maar kun je in luttele weken van een tekening tot daadwerkelijk bouwen komen. Deze versnelling van de voorbereidingstijd is essentieel voor bouwen in prefab beton. Zo verhoog je de bouwsnelheid nog meer.”


Prefab poeren

Kennis en ervaring

Eén van de specialistische partners die zijn kennis al in de voorbereiding mocht inbrengen is de IJB Groep. Zij zijn ingeschakeld voor al het funderingswerk, van berekening tot en met aanbrengen. Cees Slaats: “Feitelijk hebben wij weinig eigen mensen in de uitvoering aan het werk. Wij leggen het werk in handen van partijen met de nodige kennis en ervaring. De uiteindelijke kwaliteit staat nummer 1. Die houden wij scherp in de gaten. Maar het werkt doeltreffend als de fabrikant van de prefab funderingen alles in eigen hand kan uitvoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie, het slaan van 3.000 palen (1 op de 6 als trekpaal in schoorstand),  het graafwerk, koppensnellen en plaatsen van 600 prefab poeren van 1,80 x 1,80 m. Aardige jongens. De prefab fabrikant is verantwoordelijk tot en met de maatvoering. Wij kunnen zo verder met de prefab kolommen, prefab funderingsbalken en het grote dek van de parkeergarage dat extra zwaar wordt uitgevoerd (verkeersklasse 45) omdat er op maaiveld door allerhande verkeer over wordt gereden.”

Minder wapening, minder hoogte

Aanvankelijk was de gedachte om de hele kelder te prefabriceren, maar de grondslag is zodanig dat er is gekozen voor een combinatie van prefab en in het werk gestorte delen. Zo zijn 600 poeren geprefabriceerd en 100 stuks vanwege een complexere vorm bij liftschachten en aansluitingen in het werk gestort. “Groot voordeel van de prefab variant is dat deze optimaal is berekend en wordt vervaardigd. Hierdoor is er minder wapening nodig. Daardoor kan de hoogte beperkt blijven tot 1,10 m, waar de natte variant 1,25 m meet. Met die 1,10 m blijven we net boven de grondwaterstand, wat weer voordelen heeft voor een eenvoudiger ontwatering van de bouwplaats via simpele drainage. Ook is er gekozen voor grote zelfdragende prefab balkbodems omdat we daardoor veel minder onderstempeling nodig hebben.”

Gedegen en snel

Als dek wordt gebruik gemaakt van breedplaatvloeren met een forse constructieve laag. “We maken meters met zo’n 390 m2 vloerveld per dag.  Zo kies je het beste van twee werelden,  gelet om de situatie, de bouwplaats, de bouwstromen en in dit geval de ondergrond. Je wilt altijd snel bouwen, bij voorkeur in droge systemen. Maar het hangt ook van de transportmogelijkheden af. Wij hebben hier een mooie opstelplaats kunnen realiseren. De vrachtwagens met de prefab elementen rijden ’s avond en ‘s nachts naar  het depot. Vandaar uit kunnen wij de benodigde elementen op het juiste moment inrijden. Een efficiënt transport is ook onderdeel van het Breeam Excellent dat de nieuwbouw van dit winkelcentrum gaat halen. We liggen keurig op schema. De tijdsdruk is geen probleem. Ook in de bovenbouw met de woningen komt het nodige prefab beton aan bod. Ook daarvan zal de voorbereiding gedegen en snel zijn.”

Bloedspoed

Op het moment dat tekeningen bij een bouwproject louter papier zijn, is het onhaalbaar om snel te werken, meent Cees Slaats. “Wij werken bij dit project met Doc Stream, een soort digitale verzamelbox van tekeningen. Er zitten straks ruim 6.000 tekeningen in, alleen al voor de fundering dik 600 stuks. Als men in het proces een aantal malen wijzigingen uitprint, dan heb je boekenkast vol aan tekeningen. Nu worden ze digitaal aangepast en hebben alle betrokken partijen meteen de juiste tekening. Dit is belangrijk voor een snelle werkvoorbereiding. Vroeger kon je het vergeten als je een bloedspoedje had en alle tekeningen moesten worden aangepast voordat de prefab fabrikant kon produceren. Nu heb je binnen no time alle productiegegevens voor het benodigde prefab beton. De tijd dat iedereen zei dat prefab een lange voorbereidingstijd nodig had, is echt verleden tijd.”

Nadere informatie

Dit artikel is verschenen in het B:ton magazine, nr. 21, juni 2013. Tekst: Paul Engels