Een goed begin..

Van een hedendaagse bouwer wordt in negen van de tien bouwprojecten snelheid verlangd van de kant van de opdrachtgever. En altijd hoge kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs. Zelf wil hij efficiënt bouwen, met specialisten daar waar onderdelen van het proces doeltreffend kunnen worden uitbesteed. Als dan toch wordt gedacht in conceptueel bouwen, hoge snelheid en efficiency, dan zou het een logische stap zijn om te starten met een prefab betonnen fundering. Juist ook bij het funderen op staal. “Dan ligt het bouwtreintje meteen op volle snelheid.” 

Relevante artikelen

Prefab beton voor fundering op staal

Een goed begin..

Van een hedendaagse bouwer wordt in negen van de tien bouwprojecten snelheid verlangd van de kant van de opdrachtgever. En altijd hoge kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs. Zelf wil hij efficiënt bouwen, met specialisten daar waar onderdelen van het proces doeltreffend kunnen worden uitbesteed. Als dan toch wordt gedacht in conceptueel bouwen, hoge snelheid en efficiency, dan zou het een logische stap zijn om te starten met een prefab betonnen fundering. Juist ook bij het funderen op staal. “Dan ligt het bouwtreintje meteen op volle snelheid.” 

Zandgronden

Het funderen op staal van woningen wordt op de zandgronden in Nederland, waaronder Veluwe, Limburg, Brabant en grote delen van Oost-Nederland, regelmatig toegepast. De ondergrond is dermate draagkrachtig dat er niet hoeft te worden geheid. Afgraven tot op de  zandlagen die dicht aan de oppervlakte liggen en men kan daar direct de woning op funderen. Echter, in veel gevallen gebeurt dit op een traditionele manier die letterlijk en figuurlijk nogal wat voeten in de aarde heeft. Plastic uitleggen, planken schotten plaatsen, werkvloer storten, funderingsmetselwerk optrekken, allemaal in de bouwput. Een bouwput die zeker in de natte maanden vochtig en belastend kan zijn voor de medewerkers en ongetwijfeld invloed heeft op de kwaliteit van de het funderingswerk.


Beproefde systemen

Er is een andere optie: kiezen voor prefab funderingselementen. Er zijn van de fabrikanten al vele jaren diverse beproefde systemen op de markt. Die zijn ook doorontwikkeld tot innovatieve systemen zoals de IJB Fastfloor, waarbij de (garage)vloer en fundering tot één geheel zijn gesmeed. Daarbij is sprake van significante voordelen in tijd en kosten. Eveneens bij andere funderingssystemen in prefab beton, waaronder de Smartfoot, gelden dezelfde voordelen. De dragende betonnen plaat kan direct op de zandgrond worden geplaatst. Geen plastic, geen werkvloer, geen maatvoering. Wel op de juiste breedte, overeenkomstig de draagkracht van de ondergrond. Op de plaat is de balk geïntegreerd die het fundering metselwerk vervangt. Precies op de juiste hoogte, voorzien van doorvoeren voor kabels en leidingen. Daarop kan de bouwer verder met de opbouw. Dat kan in elk traditioneel bouwsysteem, maar de keuze voor prefab betonnen casco’s houdt natuurlijk wel de snelheid erin.

Procesoptimalisatie

Het voordeel van droge funderingssysteem in prefab beton is dat het per definitie voor goede arbeidsomstandigheden zorgt, de vereiste kwaliteit waarborgt en een duurzame, economische oplossing vertegenwoordigt. Alle benodigde wapening zit er netjes in en de maatvoering is dusdanig uitgekiend, nauwkeurig afgestemd op de sondering, dat procesoptimalisatie binnen handbereik ligt. Faalkosten worden in elk geval geminimaliseerd. Bovendien kan de aannemer, indien hij dat wenst, zowel de levering als montage uitbesteden. Het is een methode die past bij de EMVI-benadering, economisch meest voordelige inschrijving, en bij de regiefunctie van bouwers: één telefoontje en de hele fundering wordt geregeld.

Sluftervallei

Inmiddels zijn en worden er veel woningprojecten in Nederland gebouwd op prefab funderingen. Dit jaar zijn op Texel 60 luxe villa’s ter uitbreiding van Landal GreenParks Sluftervallei op deze wijze op staal gefundeerd. Het bleek het startsein van een razendsnelle bouw door Van Wijnen in nauwelijks vier maanden tijd. De nieuwe bungalows liggen in de duinen grenzend aan één van de allermooiste plekjes van het Waddeneiland; de natuurgebieden De Slufter en de Eierlandsche Duinen.

Tempo, tempo, tempo

Een ander project wat nu loopt is de bouw van 108 woningen in Driebergen, waar maar liefst 2.700 m1 prefab betonnen funderingsbalk wordt toegepast. Janssen de Jong Bouw uit Hengelo heeft onder andere vanwege de hoge bouwsnelheid gekozen voor een conceptuele bouwwijze met de Smartfoot prefab betonnen funderingen van de IJB Groep en prefab casco’s van Heembeton. Projectleider Jurgen van het Erve legt de beweegredenen uit: “Wij werken als aannemer steeds meer in conceptuele bouwmethodes. Sneller bouwen zodat de opdrachtgever eerder de beschikking heeft over zijn woningen of gebouw en wij als aannemer minder bouwplaatskosten hebben en een hogere doorloopsnelheid. Daarnaast is voor ons zeer belangrijk dat onze bouwvakkers niet  in weer en wind langdurig zwaar worden belast op een bouwplaats. Als je dat kunt verkorten en verlichten, is dat een verbetering voor je eigen mensen. Wat ook weegt, is dat wij bij werken op afstand de reisuren en zo de kosten proberen te beperken. Dan heb je in Driebergen bij de montage van prefab funderingen en casco’s minder mensen nodig, die je goed kunt gebruiken op projecten dichter bij huis, want we hebben als Janssen de Jong behoorlijk wat opdrachten. Niet onvermeld mag de kwaliteit blijven. Je weet dat je in de fabriek onder geconditioneerde omstandigheden een constante kwaliteit kunt leveren. Op de bouwplaats kan dat ook, maar met meer risico’s op faalkosten. Ook dat pleit voor conceptueel bouwen.”

Grote inbreng

Het waren stuk voor stuk redenen waarom bij het project in Driebergen is gekozen voor een grote inbreng van prefab beton. In het uitbreidingsplan voor Woningstichting Heuvelrug komen in totaal 238 woningen en appartementen, zowel voor de sociale huur als voor de koopsector, inclusief enkele vrije kavel bouwprojecten. De 108 grondgebonden woningen worden het eerst gerealiseerd, samen met 32 appartementen verdeeld over twee blokken van 13 en 19 woningen. Jurgen van het Erve: “We bouwen in een weiland. We hebben een meter grond afgegraven en hier en daar grondverbetering toegepast en daarmee hadden wij een prima grondslag om de woningen op staal te funderen. Er wordt vaak gedacht aan paalfunderingen en sommigen zien beren op hun weg, maar goed bodemonderzoek toont aan dat dit kan. Er is binnen de gedachte van conceptueel bouwen gekozen voor prefab funderingen. We hebben dat eerder gedaan bij woningen in Flevoland. Je legt de fundering neer, maatvast, zonder risico’s en faalkosten. Maar liefst 18 woningen per dag. En direct daarna kun je al de casco’s zetten. Je gaat in feite op dagniveau plannen in plaats van weekniveau. Zo snel gaat het.”

Lean filosofie

Binnen vier weken zitten de kappen op de woningen. De eerste week met name grondwerk, de tweede week fundering, installaties en de begane grondvloer, de derde week het plaatsen van de casco’s compleet met kozijnen en beglazing en de vierde week de kappen.  “ik zou niet weten welk ander bouwsysteem die snelheid met zich meebrengt. Het past ook binnen de lean filosofie die wij als Janssen de Jong hanteren. Daarbij zoek je ook partners die daarin passen.” De projectleider Janssen de Jong noemt meer projecten waar veel prefab beton wordt toegepast. “We bekijken in elk geval bij toekomstige projecten of deze op een conceptuele, prefabachtige manier kunnen worden gebouwd.” 

Conceptueel bouwen

Ing. Jan Willem Blaauboer, Commercieel Directeur van de IJB Groep, merkt in elk geval dat prefab funderingen binnen dat conceptuele bouwen een plek krijgen. “De ene keer ligt daarbij de nadruk op tempo of minimale uitvoeringsrisico’s, de andere keer op de arbeidsomstandigheden in de bouwput of MVO bouwen zonder afval. Als je het bouwproces slim en efficiënt wilt organiseren, juist bij woningen die op staal worden gefundeerd, dan loont het zeker de moeite om eens bij prefab fabrikanten te informeren naar de mogelijkheden. Het kan dat goede begin zijn, een heel stuk van dat spreekwoordelijk halve werk.”  


Nadere informatie

Informatie over prefab funderingssystemen: 
www.appelbeton.nl
www.prefunko.nl
www.ijbgroep.nl


Dit artikel is gepubliceerd in het B:ton magazine, nr. 23, november 2013. Tekst: Paul Engels.