Bijzondere aandacht

Wanneer de funderingselementen klaarliggen op het tasveld van de fabrikant, kan de uitvoering beginnen. Het monteren van de prefab funderingen vraagt bijzondere aandacht. Meestal worden de funderingen door de leverancier zelf gemonteerd.

Prefab funderingen

Uitvoering en werkwijze

Bijzondere aandacht

Wanneer de funderingselementen klaarliggen op het tasveld van de fabrikant, kan de uitvoering beginnen. Het monteren van de prefab funderingen vraagt bijzondere aandacht. Meestal worden de funderingen door de leverancier zelf gemonteerd.

Just-in-time

Wanneer de voorbereidingen op de bouwplaats gereed zijn, kunnen de benodigde betonelementen worden afgeroepen. De volgorde en tempo van aanleveren wordt bepaald door de volgorde en tempo van montage. De elementen worden 'just-in-time' geleverd, zodat de opslag op de bouwplaats tot een minimum wordt beperkt. De vrachtwagens die de elementen aanleveren, kunnen zelf lossen. Zorg bij de opslag op de bouwplaats voor voldoende stophout. Lees de verwerkingsvoorschriften voor nadere instructies bij de opslag van de elementen.

Aanvoer balken

Schade voorkomen

Om schade aan de funderingselementen bij het optassen te voorkomen, moet een aantal punten in acht worden genomen:

  • De vrachtwagen die de elementen aanlevert lost ook zelf die elementen
  • Zorg voor een draagkrachtige plaats zodat de elementen niet in de bouwput wegzakken of kunnen omvallen
  • Richt de opslag zodanig in, dat de elementen in volgorde van leggen bereikbaar zijn
  • Zorg dat de elementen in het bereik van de montagekraan opgestast liggen
  • Doorgaans worden de elementen niet gestapeld, zodat elk element bereikbaar blijft voor montage

Voorbereidingen bouwput

De bouwput moet in orde gemaakt worden om de elementen te kunnen monteren. In alle gevallen moet de bouwput op een verantwoorde wijze begaanbaar zijn.

Werkzaamheden

Afhankelijk van of het een fundering op staal of op palen betreft, moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij een fundering op staal moet de bodem perfect vlak worden afgewerkt. Hiervoor zijn speciale technieken ontwikkeld.

Levelen - bodem vlak maken

Bij een fundering op palen moeten de paalkoppen niet onder water staan. De koppen moeten bereikbaar zijn, want in de paalkoppen wordt een stek ingelijmd, die in de verticale sparing van de funderingsbalk valt. De plaats van de stek is in het theoretische hart van de paalkop, daar waar de paal had moeten staan. Indien nodig moet een te diep weg geheide paal opgestort worden. 

Montage

Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen en de elementen zijn aangevoerd kan het daadwerkelijk samenstellen van de fundering beginnen. Het legplan bepaalt de volgorde van leggen. Als eerste worden de dragende balken geplaatst. Dit zijn balken met een tand aan de onderzijde, waarin later tanden van andere balken worden geplaatst. Doorgaans zijn de dragende balken de balken die op de funderingspalen worden geplaatst. Wanneer de dragende balken zijn geplaatst, kunnen de overige balken worden geplaatst. Wanneer twee prefab elementen worden verbonden, wordt de tandverbinding van een vilten oplegging voorzien. Dit vilt zorgt voor het opvangen van kleine verschillen in de oppervlakken van de twee aansluitende betondelen. Het vilt zorgt zo voor een optimale krachtsoverdracht. Na het leggen van de balken en controle op de maatvoering worden de montagegaten gevuld met krimpvrije mortel. 


Montage

Maatvoering

Door een eenduidige maatvoering van de elementen, het legplan en in het geval van heipalen, het heiwerk, past een prefab fundering altijd. Na de montage moeten alle gaten van de stekverbindingen worden volgestort met krimpvrije gietmortel.


Afgieten stekverbindingen

Reductie paallengte

Prefab funderingsconstructies worden met een eenvoudige verbinding aan de paalkoppen bevestigd. Hiervoor hoeven de paalkoppen niet te worden gesneld. In praktijk worden de palen op hoogte geheid, waardoor tot een halve meter lengte op de heipalen kan worden bespaard.