Uitvoering en werkwijze

Optassen van elementen op de bouwplaats

Schade voorkomen

Om schade aan de funderingselementen te voorkomen moet een aantal punten in acht worden genomen:

  • De vrachtwagen die de elementen aanlevert lost ook zelf die elementen
  • Zorg voor een draagkrachtige plaats zodat de elementen niet in de bouwput wegzakken of kunnen omvallen
  • Richt de opslag zodanig in, dat de elementen in volgorde van leggen bereikbaar zijn
  • Zorg dat de elementen in het bereik van de montagekraan opgestast liggen
  • Doorgaans worden de elementen niet gestapeld, zodat elk element bereikbaar blijft voor montage

Aanvoer balken

Lossen elementen

Opslag op bouwplaats