Groot aandeel

De prefab funderingsystemen hebben een groot aandeel in de funderingsconstructies van onder meer de woningbouw en in kleinere U-bouwprojecten. 

Prefab funderingen

Volledig geprefabriceerde fundering

Groot aandeel

De prefab funderingsystemen hebben een groot aandeel in de funderingsconstructies van onder meer de woningbouw en in kleinere U-bouwprojecten. 

Prefabricage in de bouw

Het prefabriceren van bouwdelen is al lang een geaccepteerde methode in de bouw. Door de grote voordelen heeft prefabricage een vaste plaats gekregen in de bouw. Prefabricage van bouwdelen past in de nieuwe concepten en filosofieën zoals die van industrieel bouwen, LEAN filosofie en het streven naar het beheersen van kwaliteit, faalkosten, bouwtijd en bouwkosten. Prefabricage past in een efficiënt bouwproces waar de bouwtijd wordt beperkt en de bouwkosten gereduceerd. 
Lees meer: De voordelen van geprefabriceerde funderingen

Funderingen prefabriceren

Het streven naar prefabricatie in de bouw heeft in het verre verleden al geleid tot prefabricage van volledige casco’s, begane grond- en verdiepingsvloeren, houten scharnierdaken, dakkapellen en andere bouwdelen. Maar ook de overspanningconstructies van staal voor hallen en overkappingen en andere stalen constructies worden al lang geprefabriceerd. Het prefabriceren van de funderingsconstructie is pas later op gang gekomen, ook al zijn de eerste geprefabriceerde funderingen al in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld.
Lees meer: De voordelen van geprefabriceerde funderingen


Prefab fundering

Functie van funderingsconstructie

De funderingsconstructie bestaat uit een samenstel van funderingsbalken, -poeren, -stroken en platen. De fundering verzorgt de interactie tussen het gebouw en de bodem. Het verdeelt de krachten uit de constructie over de bodem (bij een fundering op staal) of over de heipalen (bij een fundering op palen). Daarnaast vereffent de funderingsconstructie zettingen en draagt het de bovenbouw. 
Lees meer: Ontwerp prefab funderingen

Complexiteit van funderingen

Een funderingsconstructie onderscheidt zich van andere delen van de draagconstructie van een bouwwerk door de complexiteit. Feitelijk wordt een fundering gebouwd met twee bouwmaterialen: beton en grond. De grond zorgt uiteindelijk voor de gewenste draagkracht en stabiliteit van de gehele fundering en daarmee het totale bouwwerk. Waar de (beton)constructeur de krachtswerking beoordeelt, moet de geotechnisch specialist de fundering vanuit grondmechanisch perspectief beoordelen.

Juist de variatie in de bodemgesteldheid maakt elke funderingsconstructie uniek. Ook al zijn de betonelementen gelijk, de bodemcondities zullen altijd anders zijn. En door die bijzonderheid, leek prefabricage lange tijd niet mogelijk. Maar inmiddels is dit wel gemeengoed. Producenten zijn in staat om ook voor kleine seriegroottes een kosteneffectieve prefab fundering te ontwerpen en produceren.
Lees meer: Productie van prefab funderingselementen
Lees meer: De draagkrachtige bodemlaag  
Lees meer: Belang van een goede fundering  

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld