Geaccepteerde methode

Het prefabriceren van bouwdelen is al lang een geaccepteerde methode in de bouw. Prefabricage van bouwdelen past bij het streven naar het beheersen van kwaliteit, faalkosten, bouwtijd en bouwkosten. 

Prefab funderingen

Volledig geprefabriceerde fundering

Geaccepteerde methode

Het prefabriceren van bouwdelen is al lang een geaccepteerde methode in de bouw. Prefabricage van bouwdelen past bij het streven naar het beheersen van kwaliteit, faalkosten, bouwtijd en bouwkosten. 

Prefabricage in de bouw

Door de grote voordelen heeft de prefabricage van bouwdelen een vaste plaats gekregen in de bouw. Prefabricage van bouwdelen past bij het streven naar het beheersen van kwaliteit, faalkosten, bouwtijd en bouwkosten. 

Funderingen prefabriceren

Het streven naar prefabricatie in de bouw heeft in het verre verleden al geleid tot prefabricage van volledige casco’s, begane grond- en verdiepingsvloeren, houten scharnierdaken, dakkapellen en andere bouwdelen. Maar ook de overspanningconstructies van staal voor hallen en overkappingen en andere stalen constructies worden al lang geprefabriceerd. Het prefabriceren van de funderingsconstructie is pas later op gang gekomen, ook al zijn de eerste geprefabriceerde funderingen al in de jaren '70 van de vorige eeuw ontwikkeld.


Prefab fundering

Functie van funderingsconstructie

De funderingsconstructie bestaat uit een samenstel van funderingsbalken, -poeren, -stroken en platen. De fundering verzorgt de interactie tussen het gebouw en de bodem. Het verdeelt de krachten uit de constructie over de bodem (bij een fundering op staal) of over de heipalen (bij een fundering op palen). Daarnaast vereffent de funderingsconstructie zettingen en draagt het de bovenbouw. 

Complexiteit van funderingen

Elk bouwwerk begint met een degelijke fundering. In Nederland zijn de meeste bouwwerken, vanwege de gesteldheid van de bodem, gefundeerd op palen. Daarbij gaat het voornamelijk om geprefabriceerde betonnen heipalen. Traditioneel werden de geheide palen opgenomen in een funderingsconstructie die in het werk werd gestort. Gezien de vele voordelen die bouwen met geprefabriceerde elementen heeft, is ook de geprefabriceerde fundering een succesvolle innovatie gebleken. Voor zowel funderingen op heipalen als op staal.


Een funderingsconstructie onderscheidt zich van andere delen van de draagconstructie van een bouwwerk door de complexiteit. Feitelijk wordt een fundering gebouwd met twee bouwmaterialen: beton en grond. De grond zorgt uiteindelijk voor de gewenste draagkracht en stabiliteit van de gehele fundering en daarmee het totale bouwwerk. Waar de (beton)constructeur de krachtswerking beoordeelt, moet de geotechnisch specialist de fundering vanuit grondmechanisch perspectief beoordelen. Juist de variatie in de bodemgesteldheid maakt elke funderingsconstructie uniek. Ook al zijn de betonelementen gelijk, de bodemcondities zullen altijd anders zijn. En door die bijzonderheid, leek prefabricage lange tijd niet mogelijk. Maar inmiddels is dit wel gemeengoed. Producenten zijn in staat om ook voor kleine seriegroottes een kosteneffectieve prefab fundering te ontwerpen en produceren.