Hoogwaardige producten

De betonnen elementen van een geprefabriceerde fundering worden onder ideale omstandigheden door de producent op industriële wijze gefabriceerd. Dat leidt tot zeer hoogwaardige constructiedelen, compleet met kwaliteitkeurmerken als CE en KOMO. 
Prefabricage geeft zekerheid over de uitmuntende kwaliteit.

Voordelen van geprefabriceerde fundering

Voordelen van geprefabriceerde fundering

Hoogwaardige producten

De betonnen elementen van een geprefabriceerde fundering worden onder ideale omstandigheden door de producent op industriële wijze gefabriceerd. Dat leidt tot zeer hoogwaardige constructiedelen, compleet met kwaliteitkeurmerken als CE en KOMO. 
Prefabricage geeft zekerheid over de uitmuntende kwaliteit.

Kostenbesparing

Alle voordelen leiden uiteindelijk tot besparing van kosten. De besparing zit niet zo zeer in het materiaalverbruik. Een kubieke meter beton in prefab is niet significant goedkoper of duurder dan een kubieke meter beton in het werk gestort, inclusief de kosten van wapening, bekisting, afstandhouders, het beton en natuurlijk arbeid. Maar prefabricage leidt tot reductie van bouwkosten door de kortere bouwtijd, lager bouwplaatskosten, uitblijven van vertragingen door het weer, hoogwaardige kwaliteit, reductie van faalkosten, en meer.

Snelle bouwtijd

Een van de belangrijke voordelen van prefabricage in de bouw is de snelle bouwtijd. De tijdrovende werkzaamheden worden vooraf in de fabriek uitgevoerd. Het enige dat nog op de bouwplaats hoeft plaats te vinden is het samenvoegen van alle afzonderlijk elementen tot één funderingsconstructie. Dit is een proces dat uitermate snel verloopt. 

Maatvaste elementen

Doordat de elementen op industriële wijze worden geproduceerd zijn alle elementen maatvast, en sluiten de afzonderlijke elementen perfect op elkaar aan. Door de voorbereidende werkzaamheden van de fabrikant, gebaseerd op één tekening of BIM-model voor zowel het uitzetten, de plaats van de heipalen als voor de fabricage van de prefab funderingselementen, passen de elementen altijd op elkaar. Door gebruik te maken van BIM modellen als beschrijving van de bovenbouw, past de bovenbouw ook altijd op de funderingsconstructie.


Past precies!

Aansluitingen van derden

Bij het ontwerp van de funderingselementen wordt gebruik gemaakt van dezelfde basistekeningen waarop ook andere partijen hun bouwdelen prefabriceren. Denk daarbij niet alleen aan prefabricage van het casco, draagconstructie, gevelelementen en vloeren, maar ook aan de prefabricage van al het installatiewerk. De installateur kan ook de voordelen van prefabricage behalen wanneer ook de leidingen onder de begane grond vloer, doorvoer en aansluitingen van de meterkast en ook opvang van hemelwater worden geprefabriceerd. Zo breidt de prefabricage van de fundering zich verder uit over andere bouwdisciplines.

Weersonafhankelijk

Bouwactiviteiten zijn traditioneel zeer afhankelijk van het weer. Denk alleen maar aan de begrippen ´werkbare dagen´ en ‘vorstverlet’. De funderingselementen worden in de geconditioneerde fabriekshallen geproduceerd, waar het weer geen invloed heeft op de kwaliteit of productietijd. Het samenstellen van de afzonderlijke elementen, de montage, zijn beperkt tot enkele kortdurende handelingen, die niet of nauwelijks van het weer afhangen.


Montage is niet afhankelijk van het weer

​​​​​​​​

Doordat het bouwen van de fundering niet meer afhankelijk is van het weer wordt de uitvoering beter planbaar en risico’s beperkt. Beperking van risico’s geldt in het bijzonder wanneer álle funderingswerkzaamheden, dus ook de maatvoering, funderingsontwerp en zelfs het heien van de heipalen, aan één partij wordt uitbesteed. Contacten met slechts één partij vereenvoudigt de communicatie en vermindert de administratie. Deze partij is verantwoordelijk voor het geheel; de risico’s liggen dan ook bij dit bedrijf.

Duurzaam

De geprefabriceerde funderingen zijn duurzaam. Niet alleen duurzaam in de zin van een zeer lange levensduur, maar ook duurzaam door bewust om te gaan met ons milieu. Fabrikanten van geprefabriceerde betonnen elementen doen van alles aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: vervangen van primaire grondstoffen door gerecyclede grondstoffen, reductie van energieverbruik, inzet van duurzame energiebronnen, reductie van de CO2-uitstoot.

Onmiddellijk belastbaar

Doordat het uitharden van het beton al in de fabriek plaats vindt, is de geprefabriceerde fundering gelijk belastbaar. Dat betekent dat aansluitend op de montage van de funderingselementen, bijvoorbeeld de vloer of gevel elementen kunnen worden geplaatst.

Reductie paallengte

Prefab funderingsconstructies worden met een eenvoudige verbinding aan de paalkoppen bevestigd. Hiervoor hoeven de paalkoppen niet te worden gesneld. In praktijk worden de palen op hoogte geheid, waardoor tot een halve meter lengte op de heipalen kan worden bespaard.

Van enkel stuks tot grote series

Bij prefabricage wordt al snel gedacht aan grote series. Maar door de geavanceerde productiemethoden kan de prefab fundering ook zeer economisch zijn wanneer er kleine series woningen, of zelfs een enkele bungalow moet worden gebouwd.

Arbeidsomstandigheden op de bouwplaats

De meeste bouwactiviteiten worden bij een prefab constructie van de bouwplaats naar een fabriekshal verplaats. Navenant nemen de arbeidsomstandigheden van het werk ook toe. Op de bouwplaats blijven de werkzaamheden beperkt tot het samenstellen, de montage, van de afzonderlijke delen. 


In de fabriek