Voordelen van geprefabriceerde fundering

Arbo

Minder belasting

Door het gebruik van geprefabriceerde betonnen funderingselementen kunnen bouwvakkers langer doorwerken. Immers bij een traditionele funderingsconstructie die in het werk gebouwd wordt, is de belasting van de bouwvakkers groot. Veel bukken levert een zware rugbelasting op, maar ook het ‘lopen’ in een doorgaans slecht begaanbare bouwput. 

Daarom zou de overheid het gebruik van prefab funderingsbalken moeten stimuleren dan wel dwingend voorschrijven. 

Daartoe deden vier betonfabrikanten in december 2009 een oproep aan de minister. Een veiligheidskundige reageerde een dag later in de krant op de oproep. 


Het zware werk wordt door machines gedaan