Zand, grind, cement en water

Beton bestaat uit grind, zand, cement en water. Met deze ingrediënten is beton te maken. Aangezien dit natuurproducten zijn varieert het grind, het zand en ook het cement. Dat betekent dat de recepturen enigszins worden aangepast aan de eigenschappen van het basismateriaal. 

Voordelen van geprefabriceerde fundering

Beton als bouwmateriaal

Zand, grind, cement en water

Beton bestaat uit grind, zand, cement en water. Met deze ingrediënten is beton te maken. Aangezien dit natuurproducten zijn varieert het grind, het zand en ook het cement. Dat betekent dat de recepturen enigszins worden aangepast aan de eigenschappen van het basismateriaal. 

1-2-3 beton

De verhouding grind, zand en cement is ruwweg 3:2:1. Beton van deze samenstelling wordt ook wel 1-2-3 beton genoemd. In werkelijkheid is de receptuur van de hoogwaardige betonmortels zoals die in de fabrieken voor betonproducten  worden toegepast, ingewikkelder. 

Precies doseren

Met de hoeveelheid water heeft de producent een belangrijke maat voor de verwerkbaarheid van het beton. Maar dat heeft ook een keerzijde: meer water levert een poreuzer beton op, wat minder duurzaam is. De hoeveelheid water dient dan ook precies te worden gedoseerd. Genoeg water om al het aanwezige cement te laten verharden, maar niet te veel om de duurzaamheid maximaal te laten zijn. De fabrikanten van betonproducten beschikken allemaal over computergestuurde doseer- en menginstallaties, waardoor de samenstelling en daarmee de kwaliteit van het beton altijd constant is.

Door de samenstelling van het beton te veranderen kunnen verschillende kwaliteiten beton worden verkregen: kwaliteiten beton van een bepaalde sterkteklasse, zoals C35, C45 en C55. De betonkwaliteit staat altijd vermeld op label of sticker op het betonproduct.