‘Feel good en well-being’ dankzij prefab beton

Bij een woning gaat het niet alleen om de vraag of deze technisch goed functioneert; er zijn ook nog de elementen ‘feel good' en 'well-being’. Dan gaat het om zaken als comfort en gezondheid. Juist deze aspecten zijn van groot belang voor het woonplezier van mensen. Het binnenmilieu krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Prefab beton kan een positieve bijdrage leveren aan comfort en gezondheid van de woning.


Woningbouw

Binnenmilieu en comfort

‘Feel good en well-being’ dankzij prefab beton

Bij een woning gaat het niet alleen om de vraag of deze technisch goed functioneert; er zijn ook nog de elementen ‘feel good' en 'well-being’. Dan gaat het om zaken als comfort en gezondheid. Juist deze aspecten zijn van groot belang voor het woonplezier van mensen. Het binnenmilieu krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Prefab beton kan een positieve bijdrage leveren aan comfort en gezondheid van de woning.


Betonkernactivering

Iets wat zeker aan het wooncomfort bijdraagt, is betonkernactivering (BKA). Het wordt daarom ook steeds meer toegepast. 

BKA is het verwarmen of koelen van een ruimte door gebruik te maken van de thermische massa van een betonconstructie. Door in de kern van de betonnen vloeren, plafonds of wanden watervoerende leidingen aan te brengen, kunnen ruimtes zowel worden verwarmd als gekoeld. Er zijn een heleboel technische redenen te geven waarom betonkernactivering interessant is. Het systeem werkt op lage temperatuur en zorgt daarmee voor een stabiel binnenklimaat. Voorts is stralingswarmte comfortabeler dan warmtecirculatie via de lucht. Met stralingswarmte kan de kachel vaak een graadje lager. Dat verbetert niet alleen de ervaring van de binnenlucht, maar scheelt ook nog energie. Voor de lange termijn is BKA ook gunstig, zeker als het aan een duurzaam warmte-koude-opslag wordt gekoppeld. 

Stabiel systeem

BKA is een stabiel systeem dat het beste tot zijn recht komt met continuïteit. Even uit- en aanzetten kan niet. Bijregeling op ruimteniveau, door aan additioneel systeem, is essentieel, hoewel dit eerder geldt voor grotere (kantoor)gebouwen dan voor woningen. Behalve de verwarmings- en koelinstallaties moeten ook de ventilatie en luchtkwaliteit goed (doordacht) zijn. 


BlueCasco - woning met BKA in de wanden

Droog systeem

Prefab beton heeft het voordeel dat het een droog bouwsysteem is, waardoor minder vocht in de woning ontstaat tijdens de constructie. Hoe droger hoe beter, geldt in het algemeen voor comfort en gezondheid van woningen.