Regulator

Betonwanden en -vloeren kunnen werken als regulator van het thermische en hygrische binnenklimaat. Het gebruik van betonmassa voor dit doel wordt betonkernactivering genoemd. Door gebruik te maken van de thermische massa van het materiaal beton kan het binnenklimaat positief worden beïnvloed en energie worden bespaard.

Binnenmilieu en comfort

Betonkernactivering

Regulator

Betonwanden en -vloeren kunnen werken als regulator van het thermische en hygrische binnenklimaat. Het gebruik van betonmassa voor dit doel wordt betonkernactivering genoemd. Door gebruik te maken van de thermische massa van het materiaal beton kan het binnenklimaat positief worden beïnvloed en energie worden bespaard.

Besparing 

Toepassing van betonkernactivering kan tot circa 36% besparing op energie opleveren. Bij thermisch actieve bouwdelen worden de eigenschappen van de betonmassa benut door de toepassing van watervoerende leidingen, die het bouwdeel kunnen koelen en verwarmen, al naar gelang van het seizoen: koeling in de zomer en verwarming in de winter.

Aard-warmte

Betonkernactivering is een energiezuinige methode, omdat er minder, of zelfs helemaal niet gestookt hoeft te worden. Het systeem werkt doorgaans met een warmtepomp/warmtewisselaar en gebruik van aard-warmte, met als voordeel dat de warmte of koelte in de bodem voor gratis energie zorgt. Het energieverbruik van de pomp is laag. Veel toegepaste vorm van betonkernactivering is het toepassen van prefab betonvloeren met geïntegreerde leidingen. De vloeren in de woning zorgen voor warmteafgifte en koeling. Ook de prefab betonwanden in woningen kunnen met betonkernactivering worden uitgerust. Dit laatste geeft een comfortabelere afgifte van warmte dan bij klassieke radiatoren het geval is en de kamers blijven op deze manier vrij van hinderlijke obstakels. 

Capaciteit van het afgiftesysteem

Afwerking                    Verwarming (W/m2)       Koeling (W/m2)
Leidingen in vloer        40                                  28
Leidingen in plafond    28*                                40
Leidingen in wand       37                                  37
(bron: Peutz/Heembeton)
* De maximale temperatuur en afgifte vanaf het plafond is beperkt in verband met comfort.

Temperatuur instellen

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd zorgt betonkernactivering niet voor een vast temperatuurverloop in de hele woning. Per ruimte is bijvoorbeeld betonkernactivering via wandverwarming apart te regelen, zodat een slaapkamer bijvoorbeeld een andere temperatuur kan hebben dan de woonkamer. Wel dient te worden aangetekend dat het gaat hier om beperkte verschillen ter bevordering van het comfort. Voor vloeren is dit moeilijker realiseerbaar doordat vloervelden vaak door verschillende ruimtes lopen. De ventilatie is bij prefab betonnen woningconcepten ook apart per ruimte in te stellen, doordat elke ruimte een eigen leiding heeft.


Wandverwarming en koeling door BKA

Ventilatielucht

Van lage temperatuursverwarming is bekend dat dit een trager systeem is. Normaal gesproken is dit geen probleem, aangezien de bufferwerking van het beton zorg draagt voor een dempend effect. Soms zal een bewoner echter snel de temperatuur willen verlagen of verhogen. Dit wordt kan worden opgevangen door de ventilatielucht extra te verwarmen, dan wel te koelen. Geavanceerde woningbouwconcepten werken hiermee, waarbij de balansventilatie is gekoppeld aan de warmtepomp, zoals vaker in kantoorgebouwen wordt toegepast. Hierdoor zal de bodemwarmte ook gebruikt kunnen worden om de temperatuur van de ventilatielucht direct aan te passen. Het grote voordeel is dat lucht het snelste medium is, waarmee de ruimtetemperatuur geregeld kan worden.