Energiezuinigheid

Energiearme woningbouwconcepten

Innovatie

Er wordt gewerkt aan en geëxperimenteerd met energiebesparende concepten en (half)producten in de woningbouw. Dat is gelet op de EPC-eisen ook nodig. Duurzaamheid en innovatie zullen hand in hand moeten gaan om aan die eisen te voldoen. Daarbij komt bij dat stijgende energieprijzen ertoe zullen bijdragen dat deze naar verwachting de grootste component van de totale woonlasten worden. Tenzij er alternatieven worden geboden. Er zal alleen al daarom hard en inventief moeten worden gezocht naar oplossingen in en om de woning zelf. Energiearme woningbouwconcepten in prefab beton zijn een doeltreffend antwoord op de ambitie voor energiezuinig wonen.


De IQ woning kan standaard worden geleverd met een EPC waarde van onder 0,6.

Met aanvullende maatregelen wordt dit lager. 

Hoogwaardig voorbeeld 

De combinatie van prefab betonnen elementen of hele casco’s met verschillende vormen van isolatie en energieopwekking zijn door fabrikanten uitgekristalliseerd. Een hoogwaardig voorbeeld is een woningbouwconcept bestaande uit vloeren, wanden en dak. De betonelementen zijn in de fabriek voorzien van PIR-gevelisolatie, dat rechtstreeks is aangebracht op het natte beton. Daardoor ontstaat een perfecte aansluiting van binnenblad en isolatiemateriaal. Ook de sandwich van dakelementen met EPS en PIR-isolatie sluiten naadloos aan op het casco. Het resultaat is een volledig gesloten thermische schil met een absoluut minimum aan koudebruggen; wind- en waterdicht, direct klaar voor afbouw.

EPC-waarde

Met prefab woningbouwconcepten zijn woningen te realiseren die een EPC-waarde lager dan 0,4 hebben. Sterker, zelfs energieneutraal kunnen zijn. Veelal via additionele maatregelen, zoals zonnecollectoren, is een EPC-waarde van 0.2 tot zelfs 0.0 haalbaar. De betonnen wanden zijn dan voorzien van verwarmings- en koelleidingen. Dat leidingnetwerk wordt gekoppeld aan een warmtepomp, die in de winter warmte ontrekt uit de bodem en in de zomer de woning koelt. Voor verwarmen en koelen maakt het gebruik van de eigenschappen van beton. Door toepassing van betonkernactivering wordt niet alleen een comfortabel binnenklimaat verkregen, maar het leidt ook tot reductie van het primaire energieverbruik met 40%. Er blijkt veel minder energie nodig te zijn voor verwarming en koeling, waardoor de woonlasten tot wel 64% kunnen afnemen.


Met het BlueCasco is een EPC van 0,4 te halen. Met aanvullende maatregelen kan

een EPC van 0,2 tot 0 worden behaald.