Bouwbesluit

Voor alle bouwwerken geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit. Vanzelfsprekend voldoen alle cascosystemen aan deze eisen.

Lees verder: Prestatie-eisen

Woningbouw

Keuzeafwegingen

Bouwbesluit

Voor alle bouwwerken geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit. Vanzelfsprekend voldoen alle cascosystemen aan deze eisen.

Lees verder: Prestatie-eisen

Voorkeur aannemer

De aannemer is de bouwpartner bij uitstek, die de keuze maakt voor een bepaalde manier van bouwen. Zijn kostprijsberekening en de daarvan afhankelijke aanpak van het bouwproces zijn veelal bepalend. Elke aannemer/bouwbedrijf heeft zo zijn eigen bedrijfsredenen; hij kiest mede op basis van projectgrootte en moeilijkheidsvorm en gewenste kwaliteit voor een bepaalde bouwmethode. 

Prefab: eigen aanpak

Het bouwen met geprefabriceerde elementen vraagt om een eigen aanpak. De beslissing om in prefab te bouwen wordt meestal vroeg in de voorbereidingsfase genomen. In de eerste plaats betekent een keuze voor een prefab draagconstructie, dat het ontwerp van een gebouw wordt beïnvloed. De mate waarin hangt onder meer af van de seriematigheid: wordt gekozen voor elementen die specifiek voor dat ene project zijn ontworpen, of wordt een keuze gemaakt uit standaardelementen die op voorraad geproduceerd worden. Vaak wordt de optimale oplossing gevonden in een combinatie van beide, waarbij ook een keuze voor een combinatie met andere materialen mogelijk is. 

Ontwerp-fabricage

Bij het ontwerpen van (de samenstellende delen van) een gebouw moet niet alleen rekening moeten worden gehouden met wettelijke regelgeving en de eisen van de opdrachtgever, maar ook met aspecten als fabricage, opslag, transport, montage en toleranties. Al deze aspecten stellen zo hun eigen eisen aan de toe te passen elementen, waarbij het aspect ‘fabricage’ ten onrechte vaak vergeten wordt. Het element moet zo zijn vormgegeven en geprofileerd, dat de specie de bekisting goed vult, het element goed kan worden verdicht en zonder te worden beschadigd uit de mal kan worden gehaald. De bouwsnelheid, die bij toepassing van prefab betonelementen aanzienlijk kan zijn, mag niet worden gefrustreerd door falende productie-, transport- of opslaglogistiek, om van onnodig ingewikkelde of arbeidsintensieve verbindingen nog maar te zwijgen. ​

Element voorzichtig uit de mal halen

© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld