Beton beschermen tegen aantasting door stoffen in milieu

Beton is in het algemeen goed bestand tegen aantasting door agressieve stoffen in de atmosfeer. Daarom kan het onbeschermd buiten worden toegepast. Toch kan er aanleiding zijn om een beschermingsmiddel te gebruiken om bijvoorbeeld de esthetische kwaliteit van het beton te verhogen. Ter bescherming van het betonoppervlak kan worden gekozen voor bijvoorbeeld impregneren en hydrofoberen. 

Prestatie-eisen

Bescherming

Beton beschermen tegen aantasting door stoffen in milieu

Beton is in het algemeen goed bestand tegen aantasting door agressieve stoffen in de atmosfeer. Daarom kan het onbeschermd buiten worden toegepast. Toch kan er aanleiding zijn om een beschermingsmiddel te gebruiken om bijvoorbeeld de esthetische kwaliteit van het beton te verhogen. Ter bescherming van het betonoppervlak kan worden gekozen voor bijvoorbeeld impregneren en hydrofoberen. 

Terugdringing vervuiling en uittredende stoffen

Agressieve stoffen in de atmosfeer kunnen reageren met het beton. Hierdoor kunnen uit het beton stoffen treden die schadelijk kunnen zijn voor andere bouwmaterialen, zoals glas, aluminium en rubber. Als extra bescherming hiertegen kunnen de betonelementen waterafstotend worden gemaakt (hydrofoberen). Door het aanbrengen van een hydrofo-beermiddel wordt de wand van de poriën in het betonoppervlak waterafstotend. De poriën van het beton blijven hierbij open, zodat toch watertransport uit het beton naar buiten kan plaatsvinden. Over het algemeen zijn hydrofobeermiddelen niet of nauwelijks zichtbaar. Hydrofobeermiddelen kunnen zijn silanen of oligomere siloxanen. De levensduur van deze middelen bedraagt 10 á 15 jaar. 

Hemelwater

Bescherming wordt ook toegepast om vervuiling tegen te gaan. Hemelwater langs een betonoppervlak veroorzaakt meestal vervuiling. Vooral op plaatsen waar hemelwater geconcentreerd langs een gevel stroomt, valt vervuiling waar te nemen. Door een goede detaillering kan dit worden voorkomen. Uit de gevel stekende delen van een prefab element moeten aan de onderzijde van een waterhol zijn voorzien. Het water dat langs de voorrand loopt, kan dan bij het waterhol naar beneden druipen. Wanneer dit hemelwater door de wind tegen de gevel wordt geblazen, gebeurt dat heel gespreid. De vervuiling die de neerslag veroorzaakt, is minder opvallend doordat het vuil zich gelijkmatig op de gevel afzet. Op plaatsen waar het water geconcentreerd wegstroomt en streepvormige vervuiling niet is te voorkomen, kan door een juiste profilering het vuil worden gecamoufleerd. Dit geldt niet alleen voor beton, maar voor bijna alle bouwmaterialen. 


Waterhol

Anti-graffiti

Bescherming tegen graffiti wordt toegepast met een coating. Dat kan een permanente coating zijn, maar ook een 'zelfopofferende' coating. Deze tweede soort verdwijnt bij het schoonmaken van het beton tegelijk met de graffiti en andere vervuilingen. Na elke schoonmaakbeurt is het noodzakelijk om een nieuwe laag aan te brengen.