Prestatie-eisen

Kwaliteit

KOMO

Kwaliteit van het eindproduct, maar ook die van de gehele productie: van controle op grondstoffen tot en met de opslag van het eindproduct. In een KOMO productcertificaat verklaart de certificatie-instelling dat de producent in staat is de vermelde producten bij voortduring volgens de gestelde eisen af te leveren. 

KOMO Attest met productcertificaat

Het KOMO Attest-met-productcertificaat is een samenvoeging van een attest en een pro-ductcertificaat. Er is aangetoond dat het product aan bepaalde eisen voldoet en bovendien is de kwaliteit van de productie en die van het product gewaarborgd.

Woningwet

In de Woningwet staat dat door middel van een kwaliteitsverklaring, afgegeven door een keuringsinstituut dat door de minister is erkend, kan worden aangetoond dat een bouwdeel voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. Toezichthoudende overheidsinstanties zullen een dergelijke kwaliteitsverklaring als voldoende bewijs accepteren. Andere controles kunnen daardoor achterwege blijven. Alle bij AB-FAB aangesloten producenten zijn in het bezit van zo'n kwaliteitsverklaring. De prefab betonelementen die zij leveren, zijn allemaal voorzien van een KOMO keurmerk. Prefab betonfabrikanten kunnen tegenwoordig dan ook volledig aan de hoge kwaliteitseisen van afnemers voldoen.

Lees verder: KOMO Beeldmerk